Lopputyöt

Tältä sivulta pääset lukemaan uusimuotoisen erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen aikana tehtyjä lopputöitä.

Koulutuksesta valmistuneet! Mikäli haluat, että työsi lisätään näille sivuille, toimita se sähköisesti Sosnetin suunnittelijalle osoitteella sanna.lahteinen[a]ulapland.fi

 

Hyvinvointipalvelut

Noora Ahokangas-Jore: Valinta ja laatu ikäihmisten sosiaalihuollon kotihoidon palveluissa Ruotsissa – integroitu kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. AhokangasJore2019.pdf

Emilia Hokkanen: Sosiaalityöntekijän resilienssin vahvistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2018. Hokkanen2021.pdf

Mira Kauppinen: Kilpailuttamien sosiaalipalveluiden järjestämisen keinona. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2018. Kauppinen.pdf

Katariina Kohonen: Sosiaalihuollon tutkimus sote- ja maakuntauudistuksessa - Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kannanottoja. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. Kohonen2019.pdf

Raisa Muikku:Sosiaalityön kiinnittyminen systeemeihin - moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia etsimässä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Muikku2021.pdf

Henri Muotka: Sosiaalityö tulevaisuuden palvelurakenteissa - Diskurssianalyyttinen kartoitus sosiaalityön tulevaisuuksista Suomessa. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. Muotka.pdf

Essi Varila: Työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen johtamisen keinoin - Integroiva kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Varila2021.pdf

 

Kuntouttava sosiaalityö

Johanna Koli: Gerontologisen sosiaalityön kuntouttavat ammattikäytännöt kaltoinkohtelua kokeneiden iäkkäiden parissa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Koli.pdf

Minna Laitinen: Sosiaalityön tehtävät, paikka ja merkitys osana haittoja vähentävää korvaushoitoa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Laitinen.pdf

Elina Lindgren: Sosiaalityöntekijän tekemä sosiaalisen tilanteen arvio erikoissairaanhoidossa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Lindgren2019.pdf

Anu Paananen: ”Omaksi tunnistettu” - Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys aikuissosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Paananen2019.pdf

Johanna Paasivirta: Aikuissosiaalityön muutokset Kaarinassa Kela-siirron jälkeen. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Paasivirta2019.pdf

Sofie Roininen: Neuropsykiatrisesti oireilevat asiakkaat vammaissosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Roininen2019.pdf

 

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö

Minna Alin: Moniammatillisuuden edellytykset ja vaikutavuus lastensuojelussa moniammatillisen työryhmän kuvaamana. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2019. Alin2019.pdf 

Frida Forsblom-Prittinen 2021: Att växa upp som syskon till barn med svår sjukdom - specicifikt INCL. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. ForsblomPrittinen2021.pdf 

Tuuli Kotisaari: Yhteinen arviointi ja pirulliset ongelmat lastensuojelussa - Työkaluja johtavalle sosiaalityöntekijälle. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Kotisaari2018.pdf

Mia Lindi: Perheen jälleenyhdistämisen onnistumisen edellytyksiä ja haasteita. Tutkimuskatsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2000-2018. apsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Luettavissa täällä.

Sari Rytkönen: Sosiaalityöntekijöiden koulutukselliset erityiskysymykset perheneuvolan sosiaalityössä. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Rytkonen2018.pdf

 

Rakenteellinen sosiaalityö

Eija Hiekka: Sosiaaliasiamies ja rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaaliasiamiesten näkemyksiä työstään ja sen tulevaisuudesta. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Hiekka2020.pdf

Päivi Hömppi: Rakenteellinen vammaissosiaalityö. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Homppi2020.pdf

Merja Kalapudas-Takalo: Sosiaalityöntekijöiden käyttämiä erilaisia tulkintamalleja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien turvaamisessa - sosiaaliasiamiehen näkemys vuonna 2020. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. KalapudasTakalo2020.pdf

Minna Kontio: Sosiaalityön asema pienessä kunnassa ja valtasuhteiden tarkastelua. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Kontio 2019.pdf

Ansa Leinonen: Nuorisokotien vertaisarvointi - kohti lapsiystävällistä ja osallisuutta tukevaa valvontatyötä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Leinonen 2019.pdf

Katja Mettinen: Lasten arkista osallisuutta etsimässä. Askelmerkkejä rakenteelliseen sosiaalityöhön lasten osallisuuden vahvistamisessa. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Mettinen2020.pdf

Minna Rantalaiho: "Satelliitti sairaalassa" Käytäntölähtöinen analyysi Turun sosiaalipäivystyksen ja Turun alueen terveydenhuollon yhteispäivysttksen yhteistyöstä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Rantalaiho2020.pdf 

Anu Ropponen: Kun yhdestä tulee kaksi - Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen työntekijöiden näkemyksiä jakautumisesta perhepalveluihin ja lastensuojeluun vuoden 2014 sosiaalihuoltolain muutoksen jälkeen. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Ropponen2020.pdf

Maija Seppänen: Kasvatuskäytännlt ja rajoitustoimenpiteet lastensuojelun sijaishuollossa. Oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Seppanen2020.pdf

Leena Tuomainen: Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen. Opas Sastamalan ja Punkalaitumen alueelle. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Tuomainen 2019.pdf

Saila Tuokko: Raportti lastensuojelun systeemisen työskentelyn käytännön toteutuksesta Vantaalla vuosina 2017-2020 – rakenteiden merkitys lastensuojelun systeemisen avohuollon työssä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Tuokko2020.pdf

Iiro Väisälä: Sosiaalityötä maaseudulla - ennen, nyt ja tulevaisuudessa? Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Vaisala2019.pdf