Yhteisösosiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Ahonen, Arja Maarit: Lapsen edun argumentaatio sijaishuollossa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2013. Ahonen.pdf

Arola, Marjut:
Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen yhteistyö työvoiman palvelukeskuksissa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2011. 

Heinonen, Hanna: "Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä" – sosiaalityöntekijät tutkivaa ja arvioivaa työotetta paikantamassa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2007. Heinonen.pdf

Etholèn-Rönnberg, Merja: "Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa"? Yksityiset sosiaalipalvelut – sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Etholèn-Rönnberg.pdf

Ikonen, Riitta: "Varaslähtö uuteen hallinnon muottiin. Tapaustutkimus Suomen ensimmäisestä kunnallisestta liikelaitoksesta". Yhteisösosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2014. Ikonen.pdf

Kuusinen-James, Kirsi: Yhteinen vastuu – muuttuva työnjako? Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Kuusinen-James.pdf

Lahti, Päivi: "Ehdonalaisvalvontaan määrättyjen kokemuksia vankilan jälkeisestä arjesta. Kuka tekee rikoksetonta elämää?". Yhteisösosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2011. Lahti.pdf

Lehtonen, Tuula: Työhyvinvoinnin määrittyminen hoivatyöntekijöiden tarinoissa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2011. Lehtonen.pdf

Linderborg, Hilkka: Hennattuja partoja. Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2012. Linderborg.pdf

Linqvist, Ulla: Varhaisia tekoja, vertaistuen tiloja. Varhaisen tuen kehittävä arviointi Helsingin kaupungin perhekeskuksissa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008.

Nietola, Vuokko: Väkivaltatyö asiantuntijayhteistyönä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2011. Nietola.pdf

Nyyssölä, Saara: Puun ja kuoren välissä. Yleishyödyllisten yhteisöjen näkemyksiä omista mahdollisuuksistaan kilpailuympäristössä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Nyyssölä.pdf

Okulov, Seija: "Yksinolo ois aika orpoo" – Vanhusten palveluasumisen yhteisölliset tekijät palvelutalon asukkaiden kokemuksissa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2008. Okulov.pdf

Palojärvi, Helena: Vertaistuki voimaantumisen välineenä sosiaalityössä. Miten NOVAT-ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin ylopisto. 2010. Palojärvi.pdf

Pelkonen, Tarja: "Kertomuksellinen tutkimus perhehoitoon sijoitettujen lasten läheisistä." Yhteisösosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2013. Pelkonen.pdf

Rapeli, Merja: "Sosiaalityö ja katastrofitilanteet kansainvälisissä tutkimuksissa - kirjallisuuskatsaus". Yhteisösosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2015. Ko. on artikkelimuotoinen tutkimus, joka julkaistaan Sosiaalityön vuosikirjassa 2016.

Rehtilä, Inkeri: Inhimillinen toiminta asukkaiden tiloissa. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Rehtilä.pdf

Savolainen, Katri: Yhteisösosiaalityön tehtävä mielenterveyden edistämisessä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2008. Savolainen.pdf

Suikkanen-Malin, Tuija: Yhteinen vanhemmuus sijaishuollossa. Tarinoita vanhemmuuden tehtävää hoitavien välillä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2015.

Toivonen, Mari: Kansalaistalo Mansikkapaikka. Tapaustutkimus yhdyskuntatyöstä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2008. Toivonen.pdf