Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Aro-Salonen, Maija: "Normaalia nuoren elämää. Lapsen etu pitkäaikaisen
sijaishuollon tavoitteina ja ratkaisuina". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2014. Aro-Salonen.pdf

Forsberg, Mika: Arkea ja asiakkuutta - Köyhien yksinhuoltajien kokemuksia arjesta ja sosiaalitoimistossa asioimisesta. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopisto. 2016.

Forssén, Tuulikki:
 Opiaattiriippuvaisten ylläpitohoidon rakentuminen päiväkeskuksessa – etnografinen tapaustutkimus. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2004. Forssén.pdf

Harju-Tolppa, Marjo: Setlementin monikulttuuristen naisryhmien voimaantuminen ja sosiaaliset verkostot. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2004. Harju-Tolppa.pdf

Hartikainen, Miira: Thaimaalaisten naisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta ja avunsaamisesta Suomessa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2005. Hartikainen.pdf

Huovila, Eija: "Identiteettiä rakentamassa - Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten nuorten kokemuksia perussosiaalityöstä." Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2013. Huovila.pdf

Hyttinen, Leena:
 Palveluohjaus mielenterveystyössä – toimintatutkimus Casetti-projektista freireläisessä viitekehyksessä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2005. Hyttinen.pdf

Johansson, Juhani: "Pyörät eivät pyöri ilkivallan pelossa" Diskurssianalyysi Keski-Uusimaa -lehden artikkeleista koskien lasten ja nuorten rikoksia. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2010. Johansson.pdf

Järvinen, Minna-Kaisa: Asiakas-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi kriminaalihuollossa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. Julkaistu: Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2007. Järvinen.pdf

Karinsalo, Ritva: Hyvinvointityö on se fokus? – Tapaustutkimus palvelurakennemuutoksen merkityksestä ja kumppanuuden rakentumisesta kunnan ja kolmannen sektorin välillä Hämeenlinnan päihdehuollossa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2010. Karinsalo.pdf 

Karjalainen, Riina: Lapsuuden perheväkivaltakokemukset ja niistä selviytyminen aikuisen kertomana. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2019. Karjainen.pdf

Karttunen, Virva: Vanhemmuuden kategoriat mielenterveyden häiriöön sairastuneiden vanhempien toimeentulo-ongelmia koskevassa puheessa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2019. Linkki työhön. 

Kauhanen, Elina: Kulttuurisensitiivisyyttä vai heitteillejättöä? Ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten yksityismajoitus ammattilaisten näkemyksissä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2017. Kauhanen.pdf 

Kivistö, Jaana: "Missä mä olisin muuten"? Nuorten kokemukset lastensuojelusta ja muista viranomaispalveluista. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2006. Kivistö.pdf

Krook, Päivi: Palveluiden käyttäjien käsityksiä kehittäjäasiakasryhmästä ja siihen osallistumisesta. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2019. 

Kujansuu, Saija: "Lastensuojelulaki ja kuntavelvoitteet. Tutkimus lastensuojelulain kuntavelvoitteiden toteutumisesta Pirkanmaalla." Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2013. Kujansuu.pdf

Lehtinen, Ulla: "Monimuotoinen paha valvonnan haasteena yhdyskuntaseuraamustyössä". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Jyväskylä yliopisto. 2014.

Lähde, Anssi: Palvelu ratkaisee? Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin paikallinen arviointitutkimus. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2004.

Makkonen, Sinikka: "Sijoittajayksikkötoiminta suomalaisen vankeinhoidon työkäytäntönä vuosina 2000–2006". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2009.

Mäki, Jenni: "Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia: tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta ja asumisesta". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016.

Männistö, Päivi: Monen roolin ammattilainen. Työntekijän roolin rakentuminen kadulle jalkautuvassa sosiaalialan työssä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2017. Männistö.pdf  

Niemistö, Riku: "Työn, työllisyyden ja työttömyyden kategoriat 2000-luvun hallitusohjelmissa". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2016.

Norlamo-Saramäki, Tuija: Asiakaslähtöisyyden ristiaallokossa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Norlamo-Saramäki.pdf

Nummela, Tuija: Nuorallatanssi – Sosiaaliasiamiehet oikeushyvää jakamassa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2005. Nummela.pdf

Paasivirta, Annukka: Kohti avoimempaa lastensuojelua. Sosiaalityön asiantuntijuus läheisneuvonpidossa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2016. Paasivirta.pdf

Pitkänen, Miia: "Yhteiseen elämään. Huostassapidon lopettaminen lastensuojelun toimenpiteenä". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Pitkänen.pdf

Rauvola, Leila: Realistinen arviointitutkimus turkulaisten nuorten työttömien aktivoinnista. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2009. Rauvola.pdf

Saalismaa, Seija: "Ikkuna arkeen" -Tutkimus sosiaalipäivystyksestä muutosta tuottavana interventiona Sosiaalityön prosessissa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2013.

Saarijärvi, Anne: Sosiaalityön mahdollisuudet yhdyskuntapalvelussa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2005. Saarijärvi.pdf

Sulavuori, Maarit: Kehittämistyöllä pallo haltuun – Kehittämisprojektin avulla ideoita lastensuojeluun ja voimavaroja työssä jaksamiseen. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2006.

Sunikka, Sanna: Hietsussa yöpyneiden asunnottomuuspolut. Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntoväestön välillä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2016. Sunikka.pdf

Suokonautio, Jaana: "Palapelin palat paikoilleen. Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2008. Suokonautio.pdf

Söderlund, Terja: Hallinnan pyrkimys sijaishuollon institutionaalisissa käytännöissä. Tupakanpolttoon puuttumisen käytännöt lastensuojelulaitoksessa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2016. Söderlund.pdf  

Tainio, Elma: "Tulin kuntoutumaan, en olemaan..." Nuori mielenterveyskuntoutuja tehostetussa palveluasumisessa - kokemuksia marginalisuudesta ja köyhyydestä´. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2015. Tainio.pdf

Tainio, Hannele: Asunnottomuuskierteessä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008.

Tuominen, Tuula: Arjen toimijuus aikuissosiaalityön nuorilla miesasiakkailla: Tutkimus sosiaalitoimen miesasiakkaiden toimijuudesta omassa arjessaan. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2021. Tuominen2021.pdf

Tuovinen-Kakko, Tarja: Äitien kokemuksia huostaanotosta ja sen jälkeisestä elämästä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2011. Tuovinen-Kakko.pdf

Turtiainen, Kati: Kommunikointia uuden kynnyksellä – Luottamuksen rakentuminen kiintiöpakolaisten ja viranomaisten välillä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2008. Turtiainen.pdf

Unkila, Kirsi: "Kertomuksia ammatillisesta kuntoutuksesta. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien kuntoutujien kertomuksia ammatillisesta kuntoutuksesta". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2015. Unkila.pdf

Uramo, Maija: "Aikuinen, vanhempi ja arviointi. Sosiaalityön kehykset lastensuojelutarpeen arvioinnissa". Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2016.

Ylönen, Oona: Kaksinkertaisesti näkymättömät? – Lastensuojeluun liittyvät merkitykset nuorten kokemuksissa. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2009. Ylönen.pdf

Weckström, Jonna: Yhteistä päätöksentekoa? Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja harkinnasta vammaispalvelujen järjestämisessä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2011. Weckström.pdf

Weckström, Marcus: Konsensuksesta kamppailuun. Sosiaaliturva- ja Sosiaalitieto-lehtien kirjoitukset sosiaalityön perus- ja jatkokoulutuksesta sekä kelpoisuuksista vuosina 1980, 1990, 2000 ja 2010. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2012. Weckström.pdf