Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaku

Valtakunnallinen sosiaalityön opiskelijoiden ohjaajina toimiville ja siitä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille tarkoitettu ohjaajakoulutus toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2022-2023. Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena ja se on osittain kaksikielinen: osa materiaaleista on ruotsin kielellä ja tehtävät on mahdollista tehdä ruotsiksi.

Se broschyren på svenska för mer information Sosnet broschyren 20222023_svenska.pdf

Hakuaika koulutukseen on 2.–22.5.2022.

Opiskelijat valitaan koulutuksen järjestävään yliopistoon, Itä-Suomen yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona. Koulutuksen partneriyliopistona toimii Turun yliopisto. 

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa motivaation ja koulutustarpeiden perusteella. Koulutus toteutetaan kerran lukuvuodessa. 

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2022.

Lisätietoa

Lisätietoa ohjaajakoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja tarvittaessa

yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suoniolta etunimi.sukunimi@uef.fi puh. 040 5280499

suunnittelija Sanna Lähteiseltä 
etunimi.sukunimi@ulapland.fi puh. 040 849 3033

Tutustu myös koulutuksen esitteeseen Sosnet ohjaajakoulutus esite 20222023.pdf

 

Hakulomake

Ohjaajakoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka julkaistaan tällä sivulla haun alkamispäivänä.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

  • Tutustu koulutuksen opintojaksokuvaukseen
  • Kirjoita hakulomakkeen mukana lähetettävä perustelutehtävä valmiiksi ohjeen mukaan
  • Kokoa valmiiksi tiedot, joita hakemusta varten tarvitset, esimerkiksi: kuinka monta vuotta olet työskennellyt sosiaalityöntekijänä, oletko laillistettu sosiaalityöntekijä, oletko osallistunut aiemmin ohjaajakoulutukseen ja jos, niin mihin sekä oletko aiemmin ohjannut sosiaalityön opiskelijoita ja mihin yliopistoihin

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun perustelutehtävä on kirjoitettuna. 

Linkki hakulomakkeeseen (avautuu uuteen ikkunaan) avataan 2.5.2022 klo 9:00 

 

Perustelutehtävä

Koulutukseen osallistuvat valitaan perustelutehtävän ja taustatietojen pohjalta. Tehtävän ohjeistus on seuraava:

Kirjoita lyhyt teksti (1-2 sivua, max. noin 1500 sanaa) seuraavan ohjeistuksen mukaisesti:

Kuvaa, millaisissa työtehtävissä olet toiminut, mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi sosiaalityössä ja miksi haluat ohjaajakoulutukseen. Kerro myös ajatuksistasi opiskelijoiden ohjaukseen liittyen.

Palauta tehtävä hakulomakkeen mukana pdf-tiedostona, tiedostonimenä oma nimi (etunimi_sukunimi).

Koulutuksen kuvaus

Tutustu huolella koulutuksen kuvaukseen ja esitteeseen: Koulutuksen kuvaus Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus 20222023.pdf  ja Sosnet ohjaajakoulutus esite 20222023.pdf.

Koulutukseen sisältyy 3-6 verkossa tapahtuvaa reaaliaikaista tapaamista, joihin osallistuminen on osa koulutuksen suorittamista. Nämä koulutuksen lähipäivät ilmoitetaan kesäkuussa 2022. 

Koulutus toteutetaan korkeakoulujen yhteisessä DigiCampus-ympäristössä. Koulutukseen valitut saavat valintakirjeen yhteydessä ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen. Kurssialue avautuu koulutuksen alkaessa syyskuussa 2022. 

Kokemuksia pilottitoteutuksesta

Ensimmäiseen pilottitoteutukseen osallistuneista valtaosa koki saavuttaneensa koulutuksen aikana koulutuksen osaamistavoitteet. Palautteessa (n=22) koulutuksen yleisarvioksi annettiin kiitettävä (77%) hyvä (10%) ja erinomainen (5%). Kaikki palautteeseen vastanneet kertoivat, että suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Avovastauksissa korostui se, että koulutus antoi valmiuksia opiskelijan ohjaamiselle ja arvioinnille sekä laajensi ohjausosaamista sekä ymmärrystä ohjauksen tärkeydestä osana sosiaalityön opintoja. Lisäksi koulutuksesta nähtiin olevan hyötyä myös omaan sosiaalityöntekijän ammattitaitoon ja reflektointiin. 

Tulevat haut ja valintaperusteet

Lukuvuoden 2022-2023 ohjaajakoulutukseen hakuaika on 2.-22.5.2022

Lukuvuoden 2023-2024 ohjaajakoulutuksen haku- ja toteutusaika ilmoitetaan viimeistään toukokuussa 2023. 

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työelämässä olevia laillistettuja sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat sosiaalityöntekijän tehtävissä. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään motivaation, koulutustarpeiden sekä maantieteellisin perustein. Sosiaalityön opiskelijoiden ohjaamisen mahdollisuuksiin omalla työpaikalla kiinnitetään valinnassa huomiota.