Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaku

Valtakunnallinen sosiaalityön opiskelijoiden ohjaajina toimiville ja siitä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille tarkoitettu ohjaajakoulutus toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2023-2024. Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena ja se on osittain kaksikielinen: osa materiaaleista on ruotsin kielellä ja tehtävät on mahdollista tehdä ruotsiksi.

Se broschyren (pdf) på svenska för mer information och https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Handledarutbildning-for-praktikundervisning-i-socialt-arbete

Hakuaika koulutukseen on 15.5..–14.8.2023.

Opiskelijat valitaan koulutuksen järjestävään yliopistoon, Turun yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona. Koulutuksen partneriyliopistona toimii Jyväskylän yliopisto. 

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa motivaation ja koulutustarpeiden perusteella. Koulutus toteutetaan kerran lukuvuodessa. Neuvottele ennen koulutukseen ilmoittautumista osallistumisestasi työnanatajan kanssa ja siihen tarvittavasta työajan käytöstä. Koulutuksen kokonaistyöaika viiden kuukauden aikana on 125 tuntia.

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2023.

Lisätietoa

Lisätietoa ohjaajakoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja tarvittaessa

yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suoniolta etunimi.sukunimi@uef.fi puh. 040 5280499

suunnittelija Sanna Lähteiseltä 
etunimi.sukunimi@ulapland.fi puh. 040 849 3033

Tutustu myös koulutuksen esitteeseen esitteeseen (pdf)

 

Hakulomake

Ohjaajakoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka julkaistaan tällä sivulla haun alkamispäivänä.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

  • Tutustu koulutuksen opintojaksokuvaukseen
  • Kirjoita hakulomakkeen mukana lähetettävä perustelutehtävä valmiiksi ohjeen mukaan
  • Kokoa valmiiksi tiedot, joita hakemusta varten tarvitset: kuinka monta vuotta olet työskennellyt sosiaalityöntekijänä, oletko laillistettu sosiaalityöntekijä, oletko osallistunut aiemmin ohjaajakoulutukseen ja jos, niin mihin sekä oletko aiemmin ohjannut sosiaalityön opiskelijoita ja mihin yliopistoihin

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun perustelutehtävä on kirjoitettuna. 

 Linkki hakulomakkeeseen avautuu 15.5.2023 klo 9:00

 

Perustelutehtävä

Koulutukseen osallistuvat valitaan perustelutehtävän ja taustatietojen pohjalta. Tehtävän ohjeistus on seuraava:

Kirjoita lyhyt teksti (1-2 sivua, max. noin 1500 sanaa) seuraavan ohjeistuksen mukaisesti:

Kuvaa, millaisissa työtehtävissä olet toiminut, mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi sosiaalityössä ja miksi haluat ohjaajakoulutukseen. Kerro myös ajatuksistasi opiskelijoiden ohjaukseen liittyen.

Palauta tehtävä hakulomakkeen mukana pdf-tiedostona, tiedostonimenä oma nimi (etunimi_sukunimi).

Koulutuksen kuvaus

Tutustu huolella koulutuksen kuvaukseen (linkki opintojaksokuvaukseen (pdf)  ja esitteeseen (pdf)).

Koulutukseen sisältyy kuusi verkossa tapahtuvaa reaaliaikaista tapaamista, joihin osallistuminen on osa koulutuksen suorittamista. Nämä koulutuksen lähipäivät ilmoitetaan 15.5.2023 mennessä. 

Koulutus toteutetaan korkeakoulujen yhteisessä DigiCampus-ympäristössä. Koulutukseen valitut saavat valintakirjeen yhteydessä ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen. Kurssialue avautuu koulutuksen alkaessa syyskuussa 2023. 

Kokemuksia koulutuksesta

Ensimmäiseen toteutukseen osallistuneista valtaosa koki saavuttaneensa koulutuksen aikana koulutuksen osaamistavoitteet. Palautteessa (n=22) koulutuksen yleisarvioksi annettiin kiitettävä (77%) hyvä (10%) ja erinomainen (5%). Kaikki palautteeseen vastanneet kertoivat, että suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Avovastauksissa korostui se, että koulutus antoi valmiuksia opiskelijan ohjaamiselle ja arvioinnille sekä laajensi ohjausosaamista sekä ymmärrystä ohjauksen tärkeydestä osana sosiaalityön opintoja. Lisäksi koulutuksesta nähtiin olevan hyötyä myös omaan sosiaalityöntekijän ammattitaitoon ja reflektointiin. 

Toisen toteutuksen koulututuksen yleisarvioksi annettiin kiitettävä (63%), hyvä (10%) ja erinomainen (10%). Myös toisen toteutuksen osalta kaikki palautteeseen vastanneet kertoivat, etät suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Koulutus nähtiin kattavaksi, verkostoitumisen mahdollisuutta muiden kanssa kiitettiin sekä pienryhmätyöskentelyä koulutuksen aikana.

Tulevat haut ja valintaperusteet

Lukuvuoden 2023-2024 ohjaajakoulutukseen hakuaika on 15.5..-14.8.2023 

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työelämässä olevia laillistettuja sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat sosiaalityöntekijän tehtävissä. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään motivaation, koulutustarpeiden sekä maantieteellisin perustein. Sosiaalityön opiskelijoiden ohjaamisen mahdollisuuksiin omalla työpaikalla kiinnitetään valinnassa huomiota, samoin työnantajan tarjoamaan mahdollisuuteen osallistua koulutukseen.