Koulutuksen toteutus ja haku 

Valtakunnallinen sosiaalityön opiskelijoiden ohjaajina toimiville ja siitä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille tarkoitettu ohjaajakoulutus toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2024-2025 Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena.  Osa materiaaleista on ruotsin kielellä ja tehtävät on mahdollista tehdä myös ruotsiksi. 

Se Sosnet broschyren 2024-2025 på svenska och websidan för mer information.  

Hakuaika koulutukseen on 6.-31.5.2024.

Opiskelijat valitaan koulutuksen järjestävään yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona. Koulutuksen partneriyliopistona toimii Helsingin yliopisto. 

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa motivaation ja koulutustarpeiden perusteella. Koulutus toteutetaan kerran lukuvuodessa. Neuvottele ennen koulutukseen ilmoittautumista osallistumisestasi työnanatajan kanssa ja siihen tarvittavasta työajan käytöstä. Koulutuksen kokonaistyöaika viiden kuukauden aikana on 125 tuntia.

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2024.

Lisätietoa

Lisätietoa ohjaajakoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja tarvittaessa

yhteistyöopintojen koordinaattori
Heli Tiirolalta etunimi.sukunimi@uef.fi 

Lisätietoa koulutuksesta löytyy esitteestä (pdf)

 

Hakulomake

Ohjaajakoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka on julkaistu tällä sivulla haun alkamispäivänä.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

 • Tutustu koulutuksen opintojaksokuvaukseen
 • Kirjoita hakulomakkeen mukana lähetettävä perustelutehtävä valmiiksi ohjeen mukaan
 • Kokoa valmiiksi tiedot, joita hakemusta varten tarvitset: kuinka monta vuotta olet työskennellyt sosiaalityöntekijänä, oletko laillistettu sosiaalityöntekijä, oletko osallistunut aiemmin ohjaajakoulutukseen ja jos, niin mihin sekä oletko aiemmin ohjannut sosiaalityön opiskelijoita ja mihin yliopistoihin

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun perustelutehtävä on kirjoitettuna. 

Linkki hakulomakkeeseen (avoinna 6.5.2024 klo 8:00 - 31.5.2024 klo 23:59)

 

Perustelutehtävä

Koulutukseen osallistuvat valitaan perustelutehtävän ja taustatietojen pohjalta. Tehtävän ohjeistus on seuraava:

Kirjoita 1-2 sivuinen teksti (maks. noin 1500 sanaa) seuraavan ohjeistuksen mukaisesti:

Kuvaa, millaisissa työtehtävissä olet toiminut, mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi sosiaalityössä ja miksi haluat ohjaajakoulutukseen. Kerro myös ajatuksistasi opiskelijoiden ohjaukseen liittyen sekä työnantajasi tarjoamasta mahdollisuudesta (ajasta) osallistua koulutukseen.

Palauta tehtävä hakulomakkeen mukana pdf-tiedostona, tiedostonimenä oma nimi (etunimi_sukunimi).

Koulutuksen kuvaus

Tutustu huolella Koulutuksen kuvaukseen ja Esitteeseen (pdf).

Koulutukseen sisältyy kuusi verkossa tapahtuvaa reaaliaikaista tapaamista, joihin osallistuminen on osa koulutuksen suorittamista.

Koulutuksen 2024-2025 aikataulu ja sisällöt: 

 •  Käytännön opetus sosiaalityön koulutuksessa 27.9.–1.11.2024
 • Ammatillinen identiteetti ja osaamisen kehittyminen 2.11.–29.11.2024
 • Taitavan ohjauksen elementit ja reflektoivat ohjauskäytännöt 30.11.–20.12.2024
 • Teoria ja käytäntösuhde sosiaalityössä ja ohjauksessa 21.12.2024–17.1.2025
 • Ohjaus, organisaatiot ja työhyvinvointi 18.1.–31.1.2025
 • Arviointi ja palaute työssäoppimisen kontekstissa 1.2.–14.2.2025

Yhteiset tapaamiset ja lähipäivät verkossa:

 • pe 27.9.2024 klo 12–15 aloitusseminaari ja ryhmäytyminen
 • pe 1.11. klo 12–14 väliseminaari
 • pe 29.11. klo 12–15 teemaseminaari
 • pe 20.12. klo 12–14 väliseminaari
 • pe 17.1. klo 12–15 teemaseminaari
 • pe 14.2. klo 12–15 loppuseminaari

Koulutus toteutetaan korkeakoulujen yhteisessä DigiCampus-ympäristössä. Koulutukseen valitut saavat valintakirjeen yhteydessä ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen. Kurssialue avautuu koulutuksen alkaessa syyskuussa 2024.

Kokemuksia koulutuksesta

Ensimmäiseen toteutukseen osallistuneista valtaosa koki saavuttaneensa koulutuksen aikana koulutuksen osaamistavoitteet. Palautteessa (n=22) koulutuksen yleisarvioksi annettiin kiitettävä (77%), hyvä (10%) ja erinomainen (5%). Kaikki palautteeseen vastanneet kertoivat, että suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Avovastauksissa korostui se, että koulutus antoi valmiuksia opiskelijan ohjaamiselle ja arvioinnille sekä laajensi ohjausosaamista sekä ymmärrystä ohjauksen tärkeydestä osana sosiaalityön opintoja. Lisäksi koulutuksesta nähtiin olevan hyötyä myös omaan sosiaalityöntekijän ammattitaitoon ja reflektointiin. 

Toisen toteutuksen koulututuksen yleisarvioksi annettiin kiitettävä (63%), hyvä (10%) ja erinomainen (10%). Myös toisen toteutuksen osalta kaikki palautteeseen vastanneet kertoivat voivansa suositella koulutusta kollegalleen. Koulutus nähtiin sisällöiltään kattavaksi, verkostoitumisen mahdollisuutta muiden kanssa sekä pienryhmätyöskentelyä koulutuksen aikana pidettiin hyvänä.

Pilottitoteutuksesta tehdyn tutkimuksen julkaisu

Pilottitoteutuksesta toteutettiin tutkimusta. Julkaisu "Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus: Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi?" on julkaistu ja se on luettavissa täältä. 

Tulevat haut ja valintaperusteet

Lukuvuoden 2024-2025 ohjaajakoulutukseen hakuaikajulkaistaan tällä sivulla maaliskuun 2024 loppuun mennessä. 

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työelämässä olevia laillistettuja sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat sosiaalityöntekijän tehtävissä. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään motivaation, koulutustarpeiden sekä maantieteellisin perustein. Sosiaalityön opiskelijoiden ohjaamisen mahdollisuuksiin omalla työpaikalla kiinnitetään valinnassa huomiota, samoin työnantajan tarjoamaan mahdollisuuteen osallistua koulutukseen.