Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaut

Erikoisosiaalityöntekijän koulutusta toteutetaan erikoisaloittain, ja kukin erikoisalan koulutuksesta vastaa yhteistyössä 1-3 yliopistoa.

Opiskelijat valitaan koulutusta järjestävään yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona.

Sosnet järjestää valtakunnallisen opiskelijahaun erikoisaloittain. Opiskelijoita valitaan 24-30 opiskelijaa / erikoisala. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen käynnistymisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla välittömästi yliopistojen päätösten jälkeen.

Syksyllä 2023 on haettavana Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala. Hakua koskeva ohjeistus julkaistaan näillä sivuilla alkusyksystä.


Lisätietoa

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja
suunnittelija Sanna Lähteiseltä
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Alempana tältä sivulta löytyvät:

 • Hakuopas 2022
 • Perustelutehtävän ohjeistus
 • Linkit hakulomakkeisiin
 • Valintaperusteet 2022

Tutustu erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen haun useimmin kysyttyihin kysymyksiin (UKK). 

Hakuopas

Kunkin opiskelijahaun osalta julkaistaan erikseen tarkemmat tiedot valintamenettelystä ja hakuohjeista. Tutustu huolella hakuoppaaseen sekä muihin ohjeistuksiin ennen koulutukseen hakemista.

Hakuopas 2022: Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus sekä Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö (pdf)

Myöhemmin toteuttavien hakujen ohjeet julkaistaan erikseen kunkin haun osalta.

Ensisijaisen erikoisalan valinta: Hakija voi tässä haussa hakea sekä Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisalalle että Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuuntaan. Hakijan tulee jättää erillinen hakemus liitteineen kummallekin erikoisalalle sekä laatia kummankin erikoisalan perustelutehtävä hakemuksen liitteeksi. Hakija voi tulla valituksi vain yhdelle erikoisalalle, minkä vuoksi hakemuslomakkeessa hakijan tulee ilmoittaa sitovasti ensisijaisen erikoisalan valinta.

Ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen opiskelija: Tässä haussa koulutukseen voidaan valita ns. ylimääräisinä opiskelijoina sosiaalityön ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta siirtyvä opiskelija. Valinta tapahtuu yliopiston harkinnan mukaan aiemmin ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa suoritettujen opintojen ja erikoistumiskoulutukseen hakeutumista koskevan perustelutehtävän perusteella. Valinta edellyttää, että hakija luopuu tutkinnonsuoritusoikeudestaan siinä yliopistossa, johon on ollut kirjoilla sosiaalityön ammatillisen lisensiaatintutkinnon suorittamista varten. Yliopisto määrittelee valintapäätöksen yhteydessä uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa suoritettavaksi jäävät opinnot ja niiden laajuuden. Lisätietoa tarvittaessa koulutuksen koordinaattorilta.

Tulevat haut

 • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus syksy 2022
 • Hyvinvointipalvelut syksy 2023 tai 2024 (tarkennetaan myöhemmin)
 • Lapsiperhe- ja nuorisosiaalityön opintosuunta syksy 2022
 • Lastensuojelun opintosuunta syksy 2024 tai 2025 (tarkennetaan myöhemmin)
 • Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2023

Syksyllä 2022 haussa ovat Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisala ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta. Lisätietoa näillä sivuilla.


Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisala

Vuonna 2022 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisalalla valitaan yhteensä 26 opiskelijaa Lapin yliopistoon. Opiskelupaikat täytetään hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä.

Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuuntaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa Itä-Suomen ja Turun yliopistoihin. Erikoisalan opiskelupaikat täytetään hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä.

Valinnassa huomioidaan hakijan esittämä hakutoiveyliopisto, kun hakijan saamat pisteet riittävät hänen valitsemaansa yliopistoon

Hakulomakkeet

Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka löytyy alla olevista tiedoista. Syksyn 2022 haku päättyy tiistaina 20.9. klo 16.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

 • Tutustu hakuoppaaseen huolellisesti
 • Skannaa tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset
 • Kirjoita perusteluteksti alla olevan ohjeistuksen perusteella

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat valmiina sähköisessä muodossa. Skannatut tutkinto- ja työtodistukset ja perusteluteksti liitetään hakemuksen viimeisellä sivulla.

Mikäli olet aikeissa hakea tässä haussa kummallekin erikoisalalle, tutustu ensisijaisen erikoisalan valintaan liittyviin ohjeisiin Hakuoppaasta.

Liitteet

Liitetiedostojen tulee olla hyvälaatuisia, skannattuja pdf-tiedostoja. Perusteluteksti voi olla joko PDF- tai Word-tiedosto, sisällytä tiedoston tekstiin oma nimesi. 

Tutkintotodistuksista hakemuksen liitteeksi tarvitaan tavanomaisesti todistus vain maisterin tutkinnon suorittamisesta.

Työkokemuksena huomioidaan 1.8.2022 mennessä kertynyt työkokemus. Liitäthän hakemukseesi työtodistuksen myös nykyisestä työtehtävästäsi, mikäli haluat saada nykyisen tehtävän huomioiduksi työkokemuksena. Katso lisätietoja hakuoppaasta sivulta 6.

Nimeä kaikki tiedostot omalla sukunimelläsi seuraavasti - vältä käyttämästä ä- ja ö-kirjaimia
Virtanen_tutkintotodistus
Virtanen_tyotodistus1
Virtanen_tyotodistus2
Virtanen_perustelutehtavaPerusteluteksti

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen teksti, jossa hyödynnetään osoitettua artikkelia annetun ohjeistuksen mukaisesti.


Valintaperusteet

Yliopistot hyväksyvät kunkin haun osalta valintaperusteet erikseen. Valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla viimeistään haun ensimmäisenä päivänä.

Syksyn 2022 opiskelijavalinnassa hyödynnettävät valintaperusteet: