Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaut

Erikoisosiaalityöntekijän koulutusta toteutetaan erikoisaloittain, ja kukin erikoisalan koulutuksesta vastaa yhteistyössä 1-3 yliopistoa.

Opiskelijat valitaan koulutusta järjestävään yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona.

Sosnet järjestää valtakunnallisen opiskelijahaun erikoisaloittain. Opiskelijoita valitaan 26-32 opiskelijaa / erikoisala. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen käynnistymisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla välittömästi yliopistojen päätösten jälkeen.

Keväällä 2024 on haettavana Hyvinvointipalveluiden erikoisala ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuunta 23.1.-20.2.2024. Hakua koskeva ohjeistus julkaistaan näillä sivuilla joulu-tamikuun aikana ennen haun käynnistymistä! 

Lisätietoa

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja
Koulutuspäällikkö Sanna Lähteiseltä

etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Alempana tältä sivulta löytyvät:

 • Hakuopas 2024 (julkaistaan myöhemmin)
 • Perustelutehtävän ohjeistus (julkaistaan 23.1.2024)
 • Linkki Opintopolkuun, jossa koulutukseen haetaan (julkaistaan myöhemmin)
 • Valintaperusteet 2024

Tutustu erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen haun useimmin kysyttyihin kysymyksiin (UKK). 

Hakuopas

Kunkin opiskelijahaun osalta julkaistaan erikseen tarkemmat tiedot valintamenettelystä ja hakuohjeista. Tutustu huolella hakuoppaaseen sekä muihin ohjeistuksiin ennen koulutukseen hakemista.

Kevään 2024 hakuopas julkaistaan viimeistään tammikuussa 2024.

Myöhemmin toteuttavien hakujen ohjeet julkaistaan erikseen kunkin haun osalta.

Tulevat haut

 • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus kevät 2025 (tarkennetaan myöhemmin)
 • Lapsiperhe- ja nuorisosiaalityön opintosuunta vuonna 2025 (tarkennetaan myöhemmin)
 • Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2026  

Keväällä 2024 haussa on Hyvinvointipalveluiden erikoisala ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuunta. Lisätietoa näillä sivuilla.

Hyvinvointipalveluiden erikoisala

Vuonna 2024 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Hyvinvointipalveluiden erikoisalalla valitaan yhteensä 32 opiskelijaa, joista 16 Helsingin yliopistoon ja 16 Itä-Suomen yliopistoon. 

 • Hyvinvointipalveluiden esite 2024 (lisätään myöhemmin)
 • Hyvinvointipalveludien opetussuunnitelma 2024-2026 (lisätään myöhemmin)

Lastensuojelun opintosuunta 

Vuonna 2024 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön Lastensuojelun opintosuuntaan valitaan yhteensä 32 opiskelijaa, joista 16 Helsingin yliopistoon ja 16 Tampereen yliopistoon. 

 • Lastensuojelun esite 2024 (lisätään myöhemmin)
 • Lastensuojelun opintosuunnan opetussuunnitelma 2024-2026 (lisätään myöhemmin)

Hakeminen

Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen haetaan Opintopolussa. Hakuaika alkaa 23.1. ja päättyy 20.0.2024 klo 15.

Suora linkki hakemuslomakkeelle Opintopolussa avautuu haun alkamispäivänä 23.1. 

Ennen hakulomakkeen täyttämistä Opintopolussa:
 • Tutustu hakuoppaaseen huolellisesti
 • Kirjoita perusteluteksti alla olevan ohjeistuksen perusteella
 • Skannaa tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset. Liitetiedostojen tulee olla hyvälaatuisia, skannattuja pdf-tiedostoja. Perusteluteksti voi olla joko PDF- tai Word-tiedosto, sisällytä tiedoston nimeen ja tekstin yläosaan oma nimesi. 

Tutkintotodistuksista hakemuksen liitteeksi tarvitaan tavanomaisesti todistus vain maisterin tutkinnon suorittamisesta.

Työkokemuksena huomioidaan 1.1.2024 mennessä kertynyt työkokemus sosiaalityön tehtävissä. Liitäthän hakemukseesi työtodistuksen myös nykyisestä työtehtävästäsi, mikäli haluat saada nykyisen tehtävän huomioiduksi työkokemuksena. Katso lisätietoja hakuoppaasta.

Valinnan tulokset on julkaistaan viimeistään 21.3.2024 ja hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta Opintopolun kautta. 

Ohje oikaisupyynnön tekemisesta julkaistaan Sosnetin sivuilla myöhemmin.   

Valintamenettely

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen haussa voi hakea keväällä 2024 Hyvinvointipalvelujen sekä Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuuntaan.

Haussa on haettavana neljä hakukohdetta:

 1. Hyvinvointipalvelut, Helsingin yliopisto
 2. Hyvinvointipalvelut, Itä-Suomen yliopisto
 3. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, Helsingin yliopisto
 4. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, Tampereen yliopisto

Hakija voi hakea vain yhdelle erikoisalalle (joko hakukohteet 1–2 tai 3–4).

Hakija asettaa valitsemansa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen erikoisalan hakukohteet (2) hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ensimmäiseksi hakutoiveeksi tulee asettaa se, johon haluaa eniten. Toiseksi hakukohteeksi tulee asettaa toinen erikoisalan hakukohde.

Hakijalle tarjotaan opiskelupaikkaa vain siitä hakukohteesta, joka on mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalla ja johon hänen valintamenestyksensä riittää.

Erikoisalan koulutus toteutetaan yliopistojen yhteistyönä ja opintojen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista kummankin erikoisalan koulutusta järjestävän yliopiston paikkakunnalla. Tullakseen huomioiduksi haussa kummankin yliopiston hakijana, kannattaa hakijan hakea kumpaankin valitsemansa erikoisalan hakukohteeseen.

Perusteluteksti

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen teksti, jossa hyödynnetään osoitettua artikkelia annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Perustelutekstin ohjeistus ja siinä hyödynnettävä artikkeli julkaistaan haun alkamispäivänä tiistaina 23.1.2024.

Valintaperusteet

Yliopistot hyväksyvät kunkin haun osalta valintaperusteet erikseen. Kevään 2024 opiskelijavalinnassa hyödynnettävät valintaperusteet: