Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaut

Erikoisosiaalityöntekijän koulutusta toteutetaan erikoisaloittain, ja kukin erikoisalan koulutuksesta vastaa yhteistyössä 1-3 yliopistoa.

Opiskelijat valitaan koulutusta järjestävään yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona.

Sosnet järjestää valtakunnallisen opiskelijahaun erikoisaloittain. Opiskelijoita valitaan 24-30 opiskelijaa / erikoisala. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen käynnistymisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla välittömästi yliopistojen päätösten jälkeen.

Syksyllä 2021 on haettavana Hyvinvointipalvelujen erikoisala ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalat. Opiskelijahaku toteutetaan 26.8.-23.9.2021 klo 16.00. Lisätietoa opiskelijahausta tällä sivulla.

Lisätietoa

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja
suunnittelija Sanna Lähteiseltä
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Hakuopas

Kunkin opiskelijahaun osalta julkaistaan erikseen tarkemmat tiedot valintamenettelystä ja hakuohjeista. Tutustu huolella hakuoppaaseen sekä muihin ohjeistuksiin ennen koulutukseen hakemista.

Hakuopas 2021: Hyvinvointipalvelut ja lastensuojelu (pdf)

Myöhemmin toteuttavien hakujen ohjeet julkaistaan erikseen kunkin haun osalta.

Ensisijaisen erikoisalan valinta: Hakija voi tässä haussa hakea sekä Hyvinvointipalvelujen erikoisalalle että Lastensuojelun opintosuuntaan. Hakijan tulee jättää erillinen hakemus liitteineen kummallekin erikoisalalle sekä laatia kummankin erikoisalan perustelutehtävä hakemuksen liitteeksi. Hakija voi tulla valituksi vain yhdelle erikoisalalle, minkä vuoksi hakemuslomakkeessa hakijan tulee ilmoittaa sitovasti ensisijaisen erikoisalan valinta.

Tulevat haut

  • Hyvinvointipalvelut syksy 2023 tai 2024
  • Kuntouttava sosiaalityö syksy 2022
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö syksy 2022
  • Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2023

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan koulutus on jaettu kahteen opintosuuntaan: Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö ja Lastensuojelu.

Syksyllä 2022 haussa ovat Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta. Lisätietoja loppukesästä 2022. 


Hyvinvointipalvelujen erikoisala

Vuonna 2022 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Hyvinvointipalvelujen erikoisalalla valitaan yhteensä 26 opiskelijaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoihin.

Hakijan tulee hakuvaiheessa ilmoittaa, hakeeko ensisijaisesti Helsingin yliopistoon vai Itä-Suomen yliopistoon. Opiskelupaikat täytetään yliopistoittain hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä.

Hakija voi tulla valituksi toisen yliopiston opiskelijana, jos sinne ei ole ollut riittävästi valintaperusteet täyttäviä ensisijaisia hakijoita.

Lastensuojelun opintosuunta

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuuntaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa Helsingin ja Tampereen yliopistoihin. Erikoisalan opiskelupaikat täytetään hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä.

Valinnassa huomioidaan hakijan esittämä hakutoiveyliopisto, kun hakijan saamat pisteet riittävät hänen valitsemaansa yliopistoon.

Ruotsin kielellä koulutuksen suorittavat valitaan Helsingin yliopistoon.

Hakulomakkeet

Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka löytyy alla olevista tiedoista. Syksyn 2021 Haku päättyy torstaina 23.9. klo 16.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

  • Tutustu hakuoppaaseen huolellisesti
  • Skannaa tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset
  • Kirjoita perusteluteksti alla olevan ohjeistuksen perusteella

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat valmiina sähköisessä muodossa. Skannatut tutkinto- ja työtodistukset ja perusteluteksti liitetään hakemuksen viimeisellä sivulla.

Mikäli olet aikeissa hakea tässä haussa kummallekin erikoisalalle, tutustu ensisijaisen erikoisalan valintaan liittyviin ohjeisiin.

Liitteet

Liitetiedostojen tulee olla hyvälaatuisia, skannattuja pdf-tiedostoja. Perusteluteksti voi olla joko PDF- tai Word-tiedosto, sisällytä tiedoston tekstiin oma nimesi. 

Tutkintotodistuksista hakemuksen liitteeksi tarvitaan tavanomaisesti todistus vain maisterin tutkinnon suorittamisesta.

Työkokemuksena huomioidaan 1.8.2021 mennessä kertynyt työkokemus. Liitäthän hakemukseesi työtodistuksen myös nykyisestä työtehtävästäsi, mikäli haluat saada nykyisen tehtävän huomioiduksi työkokemuksena. Katso lisätietoja hakuoppaasta sivulta 6.

Nimeä kaikki tiedostot omalla sukunimelläsi seuraavasti - vältä käyttämästä ä- ja ö-kirjaimia
Virtanen_tutkintotodistus
Virtanen_tyotodistus1
Virtanen_tyotodistus2
Virtanen_perustelutehtavaPerusteluteksti

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen teksti, jossa hyödynnetään osoitettua artikkelia annetun ohjeistuksen mukaisesti


Valintaperusteet

Yliopistot hyväksyvät kunkin haun osalta valintaperusteet erikseen. Valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla viimeistään haun ensimmäisenä päivänä.

Syksyn 2021 opiskelijavalinnassa hyödynnetyt valintaperusteet ovat: