Koulutuksen toteutus ja opiskelijahaut

Erikoisosiaalityöntekijän koulutusta toteutetaan erikoisaloittain, ja kukin erikoisalan koulutuksesta vastaa yhteistyössä 1-3 yliopistoa.

Opiskelijat valitaan koulutusta järjestävään yliopistoon, joka toimii koulutuksen vastuuyliopistona.

Sosnet järjestää valtakunnallisen opiskelijahaun erikoisaloittain. Opiskelijoita valitaan 24-30 opiskelijaa / erikoisala. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen käynnistymisestä tiedotetaan näillä verkkosivuilla välittömästi yliopistojen päätösten jälkeen.

Lisätietoa

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta saa tarvittaessa ensisijaisesti näiltä sivuilta ja
suunnittelija Sanna Lähteiseltä
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Hakuopas

Kunkin opiskelijahaun osalta julkaistaan erikseen tarkemmat tiedot valintamenettelystä ja hakuohjeista. Tutustu huolella hakuoppaaseen sekä muihin ohjeistuksiin ennen kouutukseen hakemista.

Lastensuojelun ja Hyvinvointipalvelujen hakuopas julkaistaan elo-syyskuussa 2021.

Myöhemmin toteuttavien hakujen ohjeet julkaistaan erikseen kunkin haun osalta.

Tulevat haut

  • Hyvinvointipalvelut syksy 2021
  • Kuntouttava sosiaalityö syksy 2022
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö syksy 2021 ja syksy 2022
  • Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2020

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan koulutus on jaettu kahteen opintosuuntaan: Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö ja Lastensuojelu.
Syksyllä 2021 tulee hakuun Lastensuojelun opintosuunta.

Hakulomake

Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka julkaistaan tällä sivulla haun alkamispäivänä

Ennen hakulomakkeen täyttämistä:

  • Tutustu hakuoppaaseen huolellisesti
  • Skannaa tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset
  • Kirjoita perusteluteksti

Skannatut tutkinto- ja työtodistukset ja perusteluteksti liitetään hakemuksen viimeisellä sivulla.

On suositeltavaa aloittaa hakulomakkeen täyttäminen siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat valmiina sähköisessä muodossa.

Liitteet

Liitetiedostojen tulee olla hyvälaatuisia, skannattuja pdf-tiedostoja.

Nimeä tiedostot omalla sukunimelläsi seuraavasti:
Virtanen_tutkintotodistus - vältä käyttämästä ä- ja ö-kirjaimia

Perusteluteksti

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen teksti, jossa hyödynnetään osoitettua artikkelia annetun ohjeistuksen mukaisesti

Perustelutekstin laatimisen ohjeistus julkaistaan haun alkamispäivänä.

Valintaperusteet

Yliopistot hyväksyvät kunkin haun osalta valintaperusteet erikseen. Valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla viimeistään haun ensimmäisenä päivänä.