Valintakoe

Sosiaalityön yhteisvalinnan yhteinen valintakoe järjestetään tiistaina 31. toukokuuta 2022 klo 9:00 - 13:00. Valintakoe koostuu kahdesta osasta: ennakkomateriaaliin perustuvasta osasta 1 sekä osasta 2, jossa edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, ennakkomateriaaliin pääset tästä linkistä.

Käy tutustumassa  tästä linkistä kevään 2022 hakijan valintakoeohjeisiin ennen valintakoetta. (Ohje päivitetty maskin käytön osalta 28.4.2022.)

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaika ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus on sitova.

Valintakokeeseen on tultava ajoissa. Myöhästyneitä hakijoita ei oteta valintakokeeseen. Tutustu tarkempiin valintakoeohjeisiin sen yliopiston verkkosivuilla, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut.

Valintakokeet järjestetään fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla tai muissa valvotuissa tiloissa, huomioiden pandemiatilanne sekä sen edellyttämät turvajärjestelyt. Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeen järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeeseen osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille.

Seuraathan opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja sen yliopiston valintakoesivuja, jossa osallistut valintakokeeseen. Yliopistot päivittävät omille sivuilleen ajankohtaiset tiedot kevään valintakokeita koskien.

Edellisten vuosien valintakokeet

Oikealla linkit viime vuosien sosiaalityön yhteisvalinnan valintakokeisiin sekä niiden pisteytysperusteisiin.

 

 

Edellisten vuosien valintakokeet ja pisteytysperusteet:

Yksilölliset järjestelyt valintakokeeessa

Valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi myönnettäviä yksilöllisiä käytännön järjestelyjä valintakokeessa, mitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, rauhallinen koetila, liikuntaesteiden poistaminen, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely.

Yksilöllisten järjestelyiden hakemukseen liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta huomioidaan lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilaslautakunnan päätöksen lukihäiriöön liittyen pelkästään ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa, mikäli päätöksestä käy ilmi, että hakijalle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.

 

Yksilöllisiä järjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava 6.4.2022 klo 15:00 mennessä! Tämän ajankohdan jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että yksilöllisten järjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

Alla yliopistokohtaiset ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen:

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä.

 

Valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi, riippumatta siitä, mihin yliopistoon hakija hakee ja millä paikkakunnalla hän kokeen suorittaa. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella.