Koulutukseen hakeutuminen

Sosiaalityön koulutukseen voi hakeutua korkeakoulujen kevään yhteishaussa pääsääntöisesti kolmea eri väylää pitkin:

  • perushaun
  • maisterihaun ja
  • avoimen väylän haussa.

Edellä mainittujen perusväylien ohella yliopistot saattavat järjestää myös muita opiskelijahakuja esimerkiksi erikseen rahoitettaviin maisterikoulutusohjelmiin. Näistä tiedotetaan yleensä erikseen.
Valintaväylät

Perusvalinta

Sosiaalityön perusvalinnan kautta suorittamaan yhteiskunta- tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa (yhteensä 3+2 vuotta, 180+120 op).

Valinta tapahtuu joko todistusvalinnan tai valintakokeen kautta. Todistusvalinnassa uudet opiskelijat valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Hakijan ei tarvitse itse hakulomakkeella valita missä valintajonossa hakee, vaan hänet huomioidaan kummassakin jonossa.Valinnassa on kiintiö ensi kertaa korkeakouluun hakeville.

Yhteisvalinnassa noudatetaan yliopistojen yhteisiä valintaperusteita.

Sosiaalityössä on käytössä yhteisvalinta ja yhteinen valtakunnallinen valintakoe.


Maisterivalinta

Suoraan maisteritutkintoa (yhteensä 2 vuotta, 120 op) suorittamaan voi hakea pääsääntöisesti silloin, kun hakijalla on suoritettuna yliopiston määrittelemä soveltuva korkeakoulututkinto sekä lisäksi joko avoimessa ylipistossa tai aiemman tutkinnon sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopinnot (25 + 35 op).

Kukin yliopisto määrittelee tarkemmat valintakriteerit.

Maisterihaussa on keväästä 2021 alkaen yhteisvalinta Jyväskylän, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kesken.


Avoimen väylä

Ns. avoimen väylässä voi hakea opiskelemaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa (3+2 v, 180+120 op) avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Osa opinnoista tulee olla sosiaalityön opintoja.

Kukin yliopisto määrittelee tarkemmat valintakriteerit.

Lisätietoa hakemisesta ja sosiaalityön opinnoista

Katso lisätietoja opiskelijahausta Opintopolusta.

Tutustu tarkemmin sosiaalityön koulutukseen eri yliopistoissa