Ilmoittautumisen ohjeet ja aikataulut

Lukuvuonna 2022-2023 Sosnetin yhteistyöopintoina on tarjolla 18 opintojaksoa. Verkko-opintoina tarjottavat yhteistyöopintojen opintojaksot on tarkoitettu sosiaalityötä pääaineena opiskeleville / sosiaalityötä tutkinto-ohjelmassa opiskeleville, sosiaalityön jatko-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille (pääsääntöisesti maisterivaihe). Soveltuvin osin osa opintojaksoista on tarjolla myös sosiaalityötä sivuaineena opiskeleville. Lisätiedot löytyvät opintojaksokuvauksista.

On suositeltavaa, että opiskelija sopii ennen opintojaksolle ilmoittautumista kurssin sijoittamisesta omaan tutkintoon. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ilmoittautuminen opintojaksolle ei ole tae opintojaksolle valinnasta. Silloin kun opintojaksolla on rajoitettu osallistujamäärä, valintakriteereinä ovat sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-ohjelman opiskelu ja suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opintopisteet. Opintojaksokuvauksissa saattaa lisäksi olla myös muita kriteereitä määriteltynä.

Koska opintojaksot ovat osa yliopistojen välisiä yhteistyöopintoja (niin sanottu ristiinopiskelu), opintojaksoille valitut opiskelijat ohjeistetaan erikseen hakemaan määräaikaista opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonka vastuulla opintojakso on. Määräaikaisen tai erillisopinto-oikeuden hakeminen ohjeistetaan siinä vaiheessa, kun opiskelijat valitaan opintojaksolle.

Opintojaksoja on tarjolla kolmessa periodissa. Opintojaksoille ilmoittautuminen on avoinna kaksi kertaa lukuvuodessa. Opintojaksojen alkamisajat voivat periodien sisällä vaihdella, joten kannattaa tarkistaa opintojakson alkamisajankohta opintojaksokuvauksesta.

Ilmoittautuminen avautuu ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä klo 09:00

Periodi  

Ilmoittautuminen  

Opintojakson ajankohta  

     
 II  1.-18.9.2022  24.10.-18.12.2022
 III  1.-20.11.2022  9.1.-19.3.2023
 IV  1.-20.11.2022  20.3.-31.5.2023
 
Sosnetin ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuvat vain muiden kuin opintojakson järjestävien yliopistojen opiskelijat, ellei ilmoittautumisessa mainita toisin. Järjestävien yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat oman yliopiston järjestelmässä. 

Ennen ilmoittautumista opiskelijan tulee varmistaa läsnäolotiedot omassa yliopistossa (on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi opintojakson aikana) ja tarkistaa suoritetut opintopisteet sosiaalityön tutkintorakenteen mukaisissa opinnoissa (sekä kandidaatin tutkinto että maisterin tutkinto, huomioiden myös mahdolliset aiemmista tutkinnoista saadut korvaavuudet).
 
Opintojaksot toteutetaan järjestävän yliopiston oppimisympäristössä tai DigiCampuksessa, joihin opiskelijat kirjautuvat haka-kirjautumisen kautta oman yliopiston tunnuksin. Opintojaksokuvauksissa kerrotaan, missä ympäristössä kurssi toteutetaan ja opintojaksolle valituille lähetetään ohjeet kirjautumisesta ja määräaikaisen opinto-oikeuden hakemisesta.