Kevään 2023 aikataulu

Hakuaika 15.3.2023 klo 8.00 - 30.3.2023 klo 15.00

 

Tulosten julkaiseminen viimeistään 7.7.2023.

Hakutoiveiden järjestys hakulomakkeella

Aseta koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että asetat ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen, johon haluat eniten.

 

Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa vain siitä koulutuksesta, joka on mieluisuusjärjestyksessäsi korkeimmalla ja johon valintamenestyksesi riittää.

Maisteriyhteisvalintaan vaadittavat hakemuksen liitteet

Todistuskopiot ja opintosuoritusotteet

  1. Kopio aiemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta ja virallisesta tutkinnon opintorekisteriotteesta 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.
  2. Kopio virallisesta opintorekisteriotteesta ja mahdollisesta todistuksesta, joka sisältää sosiaalityön aineopintotasoisen opintokokonaisuuden 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, tulee hakijan toimittaa kopio virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole myönnetty yhdellä näistä kielistä.

Hakijan vastuulla on toimittaa liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuden kokonaisuusarvosana ja opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanat sekä suoritetun opinnäytetyön arvosana. 

 

 

Huom! Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus.

Liitteeksi tarvitaan suoritusoppilaitoksen antama opintosuoritusote sekä erillinen todistus sosiaalityön aineopintojen opintokokonaisuuden suorittamisesta TAI pelkkä opintosuoritusote, mikäli siinä on asianmukainen kokonaisuusmerkintä.

Hakijan vastuulla on tarkistaa, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. 

Kun olet lähettänyt hakemuksesi Opintopolussa, saat tiedon tarvittavista liitteistä sekä näytölle että sähköpostitse (vahvistusviesti hakemuksen lähettämisestä).

Todistus suomen kielen taidosta

Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus on liitettävä hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätökseen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen 7.7.2023 - 21.7.2023 ennen klo 15.00.

 

Kaikki sosiaalityön maisteriyhteisvalinnan oikaisuvaatimukset toimitetaan keskitetysti Itä-Suomen yliopistolle. Lue lisää oikaisun vaatimisesta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilta.