Sosnetin valtakunnallisessa opetustarjonnassa on lukuvuosittain 10-17 opintojaksoa. Kaikki opintojaksot ovat 5 opintopisteen laajuisia ja ne sijoittuvat pääosin maisterin tutkintoon. Opintojaksoja on tarjolla jokaisesta Sosnet-verkoston yliopistosta, joten verkkokursseilla opiskelija saa monipuolisesti opetusta sosiaalityön eri yksiköistä.
Tarjonnassa olevien kurssien kohdennukset omaan tutkintoon voi tarkistaa omasta yliopistosta. Suositeltavaa on, että valitsemasi valtakunnalliset verkkokurssit on ennen kurssin alkamista katsottu osaksi omaa tutkintoasi. Opintojaksoilla opiskelu edellyttää määräaikaisen opinto-oikeuden hakemista opintojakson järjestävään yliopistoon.
Valtakunnalliset verkkokurssit
Riippuvuusongelmat ja mielenterveys
Laajuus: 5 op
Kesto: 6-8 viikkoa
Ilmoittautuminen 26.8.-6.10.2020
Avaa kurssin tiedot