Rakenteellinen vammaissosiaalityö 5op

Rakenteellinen vammaissosiaalityö 5op Structural social work and disability 

Opintojakson järjestävä yliopisto on Itä-Suomen yliopisto ja koodi 5513537

Opintojakson aloitusajankohta 18.3.2024.

Opintojakson kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen pääaineopiskelijat

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisoikeusperustaisen näkökulman vammaisuuteen sosiaalityössä. Lisäksi hän tuntee rakenteellisen vammaissosiaalityön erityiskysymyksiä, sisältöjä ja toimintamuotoja sekä osaa soveltaa niihin liittyvää tietoa. 

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään rakenteellisen vammaissosiaalityön kysymyksiin kuten oikeuksiin, vammaissosiaalityön rakenteelliseen vaikuttavuuteen, vammaisuuteen kohdistuviin asenteisiin sekä palvelurakenteisiin ja hyvinvointiin. Opintojakso kohdentuu erityisesti oikeusperustaiseen näkökulman vammaisuuteen. 

Suoritustavat: Ryhmätyöskentely ja kirjallinen oppimistehtävä

Toteutustavat: Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristössä (Sosnet)

Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista 10 opiskelijaa/yliopisto. Jos jostain yliopistosta ei ole 10 opiskelijaa, paikat annetaan muiden yliopiston opiskelijoille. Valintakriteerinä Ilmoittautumisjärjestys ja maisterivaiheen opinnot. 

Arviointi ja sen perusteet: 0-5

Oppimateriaali: • Fisher, K.R. & Purcal, C. 2017. Policies to change attitudes to people with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 161–174. doi: http://doi.org/10.1080/15017419.2016.1222303
Kim, Hyung Shik 2010. UN Disability Rights Convention and Implications for Social Work Practice, Australian Social Work 63(1), 103-116. doi: https://doi.org/10.1080/03124070903471058
Tarvainen, Merja 2020. Loneliness in life stories by people with disabilities, Disability & Society, doi: https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1779034
Tarvainen, Merja 2019. Ableism and the Life Stories of People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 291–299. doi: http://doi.org/10.16993/sjdr.632
Lisäksi muu oppimisympäristössä ilmoitettava materiaali. 

Osallistujamäärä: Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista 10 opiskelijaa/yliopisto. Jos jostain yliopistosta ei ole 10 opiskelijaa, paikat annetaan muiden yliopiston opiskelijoille.

Lisätietoja: Kurssiavain Moodleen sekä lisätiedot lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto

Vastuuopettajat: yliopistonlehtori Merja Tarvainen