Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Näiden kaikkien kuuden yliopiston sosiaalityön koulutuksissa (kandidaatti+maisteri) on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan jokaisessa yliopistossa.

Yliopistojen omilla verkkosivuilla pääset tutustumaan tarkemmin yliopistojen painotuksiin ja sisältöihin sosiaalityön opetuksessa sekä tutkimuksessa. Tälle verkkosivulle päivitetään tietoa sosiaalityön (kandidaatti+maisteri) koulutukseen hakeutumisesta sekä valintakokeesta.

Sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteet

Alla on yhteenveto sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista, niiden hakukohteista sekä valittavien opiskelijoiden määrästä. Jokaiseen hakukohteeseen on varattu 70 % aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille yliopistolain 36 § tarkoittamalla tavalla.

Sosiaalityön hakukohteet taulukko_Jpeg.jpg

Huom! Helsingin yliopiston hakukohde Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år) ei ole mukana sosiaalityön yhteisvalinnassa.

Valintaperusteet

Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakijat valitaan kahdesta valintajonosta:

  • Todistusvalinta
  • Valintakoevalinta

 

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on vahvistettu vuosiksi 2020-2025. Valintakoevalinnan, aloituspaikkamäärien ja muiden yksityiskohtien osalta valintaperusteet vahvistetaan vuosittain.

Lue tästä lisää kevään 2022 valintaperusteista.

Valintakoe

Sosiaalityön yhteisvalinnan yhteinen valintakoe järjestetään tiistaina 31. toukokuuta 2022 klo 9:00-13:00. Valintakoe koostuu kahdesta osasta:ennakkomateriaaliin perustuvasta osasta 1 sekä osasta 2, jossa edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan tällä verkkosivulla 2.5.2022 klo 12:00.

Valintakokeeen ennakkomateriaaliin pääset tästä linkistä (HUOM! Linkin sisältö päivittyy 2.5.2022 klo 12:00)Käy tutustumassa tästä linkistä kevään 2022 hakijan valintakoeohjeisiin ennen valintakoetta. (Ohje päivitetty maskin käytön osalta 28.4.2022.)

Seuraathan opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja sen yliopiston valintakoesivuja, jossa osallistut valintakokeeseen. Yliopistot päivittävät omille sivuilleen ajankohtaiset tiedot kevään valintakokeita koskien.

Lue tästä lisää valintakokeesta, valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä sekä tutustu aiempien vuosien valintakokeisiin.

Valinnan tulokset

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään maanantaina 30.5.2022.

Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 8.7.2022.


 

Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa Opintopolku.fi.

Lue tästä hakijan oikeudesta saada koevastauksensa nähtäville sekä oikaisumenettelystä