sosnet_05.jpg
Erikoistumiskoulutus

Tule opiskelemaan erikoistumiskoulutukseen!

  • Innostaako uuden oppiminen ja onko sinulla tarve päivittää peruskoulutuksessa saamaasi sosiaalityön osaamista?
  • Kiinnostaako oman asiantuntijuuden syventäminen jollakin sosiaalityön alueella?
  • Tai haluatko verkostoitua valtakunnallisesti muiden asiantuntijoiden kanssa?

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta

Kevään 2024 haku toteutetaan 23.1-20.2. Hyvinvointipalveluiden erikoisalalla ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuunnalla. Lisätietoa tulevasta opiskelijahausta tammikuun aikana Sosnetin verkkosivuilla. Opiskelijahakuun voi tutustua täällä!

Yhteystiedot
Sanna Lähteinen
Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Erikoisalojen opettajien yhteystiedot

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus (70 op) on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on kiinnostusta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. 

Koulutus suoritetaan 2,5 vuodessa työn ohessa opiskellen.

Erikoisalat

Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta järjestetään neljällä sosiaalityön erikoisalalla

  • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoitus (ent. Kuntouttava sosiaalityö)
  • Hyvinvointipalvelu
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan koulutus on jaettu kahteen opintosuuntaan: Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö ja Lastensuojelu.

Tutustu erikoisalojen sisältöihin ja koulutuksen tavoitteisiin.

 

Tulevat hakuajat

Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus kevät 2025
Hyvinvointipalvelut kevät 2024
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö (Lastensuojelu) kevät 2024
Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2023

Lue lisää opintoihin hakeutumisesta

Erikoistumiskoulutuksessa valmistuneet lopputyöt

Sosnetin sivuille on koottu erikoistumiskoulutuksessa valmistuneita lopputöitä.

Voit tutustua lopputöihin täällä.
Ammatillinen lisensiaatinkoulutus

Sosnet järjesti vuosina 2000-2016 ammatillisena lisensiaatinkoulutuksena suoritettavaa erikoistumiskoulutusta.

Koulutukseen ei valita uusia opiskelijoita, mutta koulutukseen aiemmin hyväksytyillä opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen loppuunsaattamiseen. Lisätietoa koulutuksesta täällä.

Tutustu ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa valmistuneisiin lisensiaatintutkielmiin.