sosnet_05.jpg
Erikoistumiskoulutus

Tule opiskelemaan erikoistumiskoulutukseen!

  • Innostaako uuden oppiminen ja onko sinulla tarve päivittää peruskoulutuksessa saamaasi sosiaalityön osaamista?
  • Kiinnostaako oman asiantuntijuuden syventäminen jollakin sosiaalityön alueella?
  • Tai haluatko verkostoitua valtakunnallisesti muiden asiantuntijoiden kanssa?

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksesta

Syksyn 2021 haku erikoistumiskoulutukseen Hyvinvointipalvelujen erikoisalalla ja Lastensuojelun opintosuunnalla on parhaillaan käynnissä 23.9.2021 klo 16.00 saakka. Tutustu opiskelijahakuun täällä!

Yhteystiedot
Sanna Lähteinen
Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Erikoisalojen opettajien yhteystiedot

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus (70 op) on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on kiinnostusta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. 

Koulutus suoritetaan 2,5 vuodessa työn ohessa opiskellen.

Erikoisalat

Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta järjestetään neljällä sosiaalityön erikoisalalla

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan koulutus on jaettu kahteen opintosuuntaan: Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö ja Lastensuojelu.

Tutustu erikoisalojen sisältöihin ja koulutuksen tavoitteisiin.

 

Tulevat hakuajat

Hyvinvointipalvelut syksy 2021
Kuntouttava sosiaalityö syksy 2022
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö syksy 2021 ja syksy 2022
Rakenteellinen sosiaalityö syksy 2020

Lue lisää opintoihin hakeutumisesta

Erikoistumiskoulutuksessa valmistuneet lopputyöt

Sosnetin sivuille on koottu erikoistumiskoulutuksessa valmistuneita lopputöitä.

Voit tutustua lopputöihin täällä.
Ammatillinen lisensiaatinkoulutus

Sosnet järjesti vuosina 2000-2016 ammatillisena lisensiaatinkoulutuksena suoritettavaa erikoistumiskoulutusta.

Koulutukseen ei valita uusia opiskelijoita, mutta koulutukseen aiemmin hyväksytyillä opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen loppuunsaattamiseen. Lisätietoa koulutuksesta täällä.

Tutustu ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa valmistuneisiin lisensiaatintutkielmiin.