Tietoa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta
Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen koulutusjärjestelmässä.

Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista tarjoamalla vaihtoehto tutkinnon jälkeiseen osaamisen täydentämiseen. Koulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi koulutusmuodokseen.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä kykenee aiempaan työkokemukseen perustuen toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä valitulla sosiaalityön erikoisalalla. Erikoissosiaalityöntekijä hallitsee tehtävässä vaadittavan tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja pystyy käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutuksessa vahvistetaan taitoa toimia asiantuntijana yhteisöissä ja -verkostoissa.

Lisätietoa

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen lopputyö.

Erikoistumiskoulutusta järjestetään neljällä sosiaalityön erikoisalalla.

Erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa noin 2,5 vuodessa työn ohessa.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää luentoja, keskusteluja, ryhmätöitä sekä muita vertaisoppimista edistäviä opetusmuotoja ja seminaareja. Kontaktiopetusta järjestetään yliopistojen tiloissa ja verkkovälitteisesti.  

1.4.2019 jälkeen aloitettavat erikoissosiaalityöntekijän koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia valtion yliopistoille maksamien koulutuskorvausten vuoksi.


Yhteystiedot

Lisätietoa uudesta koulutusmuodosta ja tulevista opiskelijavalinnoista:

Koulutuspäällikkö
Sanna Lähteinen
Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi
puh. 040 849 3033

Erikoisalojen koulutuksesta vastaavien opettajien yhteystiedot löytyvät erikoisalojen omilta sivuilta.