sosnet_01.jpg

15.2.2023 klo 12-17 järjestetään sosiaalityön tutkimuksen päivien prekonferenssi Helsingissä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella

Moninaisuus sosiaalityön tutkimuksessa 

Tässä prekonferenssissa tarkastelemme sosiaalityön väitöstutkimusten tutkimusasetelmia, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä moninaisuuden näkökulmasta. Kiinnitämme huomioita tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuvien sosiaalisiin sijainteihin sekä näiden vaikutuksiin tutkimuksen eri vaiheissa. Keskustelemme myös tutkimuksen tekemisestä monikielisissä ja ylirajaisissa ympäristöissä. Pohdimme, miten huomioida tutkimusasetelmassa ja tutkimuskohtaamisissa moninaisuuteen kytkeytyvää valtaa. 

Prekonferenssi on tarkoitettu sosiaalityön väitöskirjatutkijoille. Iltapäivä alkaa keynote-alustuksella, josta vastaavat yliopistonlehtori, dosentti Eveliina Heino (HY, TUNI), yliopistonlehtori, tutkijatohtori Hanna Kara (HY, ÅA), väitöskirjatutkija Smarika KC (HY) ja väitöskirjatutkija Priscilla Osei (HY). Tämän jälkeen jakaudutaan pienryhmiin, joissa keskustellaan seminaarityöskentelyyn pohjautuen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä osallistujien etukäteen valmistelemien paperien pohjalta.

Ilmoittautuminen alkaa marraskuussa. 

Lisätietoja: yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suonio, mari.suonio(a)uef.fi, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet

The Finnish Social Work Research Conference, pre-conference, 15 February 2023 at 12–5pm, Place: Helsinki, Finnish institute for health and welfare

Diversity in Social Work Reseach

In this preconference, we discuss research settings and methods as well as research ethics in social work doctoral research from the perspective of diversity. We pay attention to the social locations of researchers and research participants and their implications at different stages of the research process. We also discuss conducting research in multilingual and transnational environments. We consider how to take into account power with respect to diversity in research designs and encounters.

The preconference is intended for doctoral researchers in social work. The afternoon will begin with a keynote presentation prepared by University Lecturer, Docent Eveliina Heino (HY, TUNI), University Lecturer, Postdoctoral Researcher Hanna Kara (HY, ÅA), Doctoral Researcher Smarika KC (HY) and Doctoral Researcher Priscilla Osei (HY). After this, the participants will work in smaller groups on issues related to diversity based on papers submitted in advance by participants.

The registration starts on November. Contact: Mari Suonio, mari.suonio(a)uef.fi