Lämplighetsprovet i socialt arbete

Erkännande av utomlands avlagda examina i socialt arbete

En person som avlagt till socialarbetarbehörighet ledande examen i ett annat land, kan från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira ansöka om rätten att idka socialarbetaryrket i Finland.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan för erkännande av examen förutsätta en anpassningsperiod eller lämplighetsprov.

För mer information besök Valviras webbplats

Information på finska.

Kontaktperson

Efter att sökande delgetts beslutet från Valvira, bör sökande via e-post, vara i kontakt med Sosnets koordinerande universitet gällande de praktiska arrangemangen kring lämplighetsprovet.

Bifoga gärna en kopia av Valviras beslut till meddelandet.

Planerare Sanna Lähteinen
Sanna.Lahteinen [a] ulapland.fi
tel. 040 849 3033

Avläggandet av provet

Lämplighetsprovet för socialarbetare avläggs vid Lapplands universitet. För att anmäla sig till lämplighetsprovet bör sökande ta kontakt med Sanna Lähteinen vid Sosnets koordinerande universitet.

Provet kan enligt sökandes begäran ordnas i Rovaniemi, Tammerfors & Helsingfors (ta kontakt med Sanna Lähteinen) och också på Åland (ta kontakt med Christian Kroll vid HU / SSKH christian.kroll[a]helsinki.fi)  

Lämplighetsprovet i socialt arbete innehåller ett, två eller tre ämnesområden:

1) Finländsk social- och barnrätt,
2) Den finländska social- och hälsovårdens servicesystem och
3) Teori och forskning i socialt arbete.

De ämnesområden som den sökande skall avlägga framgår av Valviras beslut.

Efter att lämplighetsprovet avlagts och godkänts delger ni Valvira intyget från Lapplands universitet.

Avgifter

Lämplighetsprovets avgifter fr.o.m.1.8.2019:
- ett (1) ämnesområde: 150 euro
- två (2) ämnesområden: 300 euro
- tre (3) ämnesområden: 450 euro.

För omtentamen av ett ämnesområde erhålls samma avgift som för det underkända provet.

I tillägg erhåller Lapplands universitet en avgift på 20 euro för intyget över godkänd prestation. 

Lämplighetsprovets litteratur

Ta kontakt med Sosnets koordinator.