Tohtorikoulutus
sosnet_09.jpg

Sosnetin yliopistot ovat tehneet yhteistyötä tohtorikoulutuksessa vuodesta 1995 lähtien, jolloin Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallinen tutkijakoulu perustettiin.

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistojen lisäksi yhteistyössä on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).   

Verkoston tohtorikoulutusyhteistyö on uudistettu vuodesta 2020 alkaen.

Sosnet järjestää vuosittain 1-2 verkossa toteutettavaa kurssia tai seminaaria, jotka ovat avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille tohtorikoulutettaville. Lisäksi järjestetään pienempiä tapahtumia sekä Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä väitöskirjatutkijoille tarkoitettu prekonferenssi. 

Tarjonnasta tiedotetaan näillä sivuilla. 

Lisätietoa ja yhteystiedot

Lisätietoa sosiaalityön tohtorikoulutusyhteistyöstä ja tapahtumista

Sosnetin yhteistyöopintojen koordinaattori (50%)
YTT Heli Tiirola
Itä-Suomen yliopisto
p. 050 455 7081
etunimi.sukunimi@uef.fi

Tohtoriopintoihin hakeutuminen

Kaikissa kuudessa verkoston yliopistossa voi suorittaa sosiaalityön tohtoriopintoja.

Tohtoriopintoihin voi hakea 1-2 kertaa vuodessa, yliopistosta riippuen. Haettaessa opintoihin keskeistä on, että hakijalla on toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma ja hän on tutustunut siihen, millaista tutkimusta siinä yliopistossa tehdään.