Tiedeviestinnän monet muodot sosiaalityön tutkimuksessa 1.12.2022

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja Sosiaalityön tutkimuksen seura järjestävät yhteisen kaikille avoimen webinaarin tutkimus- ja tiedeviestinnästä sosiaalityön tutkimuksessa. Webinaari on suunnattu erityisesti sosiaalityön väitöskirjatutkijoille, tutkijoille ja opettajille sekä käytännön työntekijöille, mutta se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Webinaarissa pohditaan tiedeviestintää erilaisista näkökulmista. Millaista on hyvä tutkimusviestintä? Millaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja tutkimuksella on? Mitä on tiedeaktivismi? Millaisena tiedeviestintä julkaisijan näkökulmasta näyttäytyy? Millaisia ovat tiedeviestinnän eri muodot ja miten niitä hyödynnetään tutkimushankkeissa? 


Webinaari järjestetään kaksikielisenä (suomi/englanti). 


Webinaarin suorittaminen osana omia tohtoriopintoja 
Mikäli haluat sisällyttää webinaariin osallistumisen osaksi omia tohtoriopintoja, ole yhteydessä omaan yliopistoosi. 


Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Ilmoittautuminen on avoinna 1.-25.11.2022 osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/F21F20A3F68856AF


Lisätietoja: Mari Suonio mari.suonio@uef.fi  (Sosnet) ja Piia Puurunen piia.puurunen@uef.fi (Sosiaalityön tutkimuksen seura). 

 

Elements of Science Communication in Social Work Research 1.12.2022 12–16  

The Finnish National University Network Sosnet and the Finnish Society of Social Work Research organize a joint webinar on science communication in social work research. The webinar is targeted for doctoral students, researchers, and teachers in social work as well as social workers, but is open to anyone interested in the subject.
In the webinar science communication will be discussed from different perspectives. What makes good science communication? How does scientific research aim for societal impact? What is research activism? How is science communication perceived by the publisher? What are the different forms of science communication and how are they utilized in research projects?


The webinar is bilingual (Finnish/English).


Webinar as part of the doctoral studies
If you wish to complete the webinar as part of your doctoral studies, please contact your university/ supervisor. 


Registration and additional information
Registration will be open from November 1st to November 25, 2022. Link for the registration: https://link.webropolsurveys.com/S/F21F20A3F68856AF


For further information, please contact: Mari Suonio mari.suonio@uef.fi (Sosnet) and Piia Puurunen piia.puurunen@uef.fi  (Society for Social Work Research).

 

OHJELMA / PROGRAMME


12:00-12:10 Welcome/ Tervetulosanat 
Piia Puurunen, PhD, Sosiaalityön tutkimuksen seura/ The Finnish Society of Social Work Research; Elisa Tiilikainen, Assistant Professor, University of Eastern Finland

12:10-12:50 10 syytä tieteelliseen asiantuntijaviestintään / 10 reasons for science communication (in Finnish and in English)
Laura Tiitinen PhD, university lecturer, Kokkola University Consortium Chydenius 


Break / Tauko

13:00-13:30 Miten viestin tutkimuksesta? -keinot ja kanavat? (in Finnish)
Sari Eskelinen Viestinnän asiantuntija, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto


13:30-14:00 Tutkimusviestintää käytännön työntekijöille: Esimerkkinä viestintä ETU-hankkeessa (in Finnish)
Jenni Repo, tutkija, Tampereen yliopisto


Break/ Tauko 

14:15-14:45 Sosiaalityön tiedeviestintää päätoimittajan näkökulmasta (in Finnish)
Minna Zechner, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto. Päätoimittaja, Janus, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

14:45-15:15 Publishing for Impact (in English) Janet Carter Anand and Stian H. Thoresen, Editors, Nordic Journal of Social Work Research

15:15-15:40 Yhteenvetopuheenvuoro Commentary (in English and in Finnish)
Mari Suonio, University lecturer, Doctoral student, coordinator of collaborative studies, Sosnet  


15:40-16:00 Discussion / Loppukeskustelu (in English and in Finnish)