Sosnetin tehtävänä on edistää sosiaalityön peruskoulutukseen liittyvää yhteistyötä. Verkostossa kehitetään sosiaalityön peruskoulutuksen sisällöllisiä ja rakenteellisia ratkaisuja. Yliopistojen yhteistyö on tiivistä yhteisten verkko-opintojaksojen tuottamisessa ja käytännönopetuksen kehittämisessä.

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat tuottaneet kuvauksen sosiaalityön peruskoulutuksen tuottamasta osaamisesta. Tutustu sosiaalityön koulutuksen tuottamaan osaamiseen julkaisussamme

(sisäinen linkki Koulutuksen tuottama osaaminen)

Sosnet tarjoaa verkoston yliopistojen opiskelijoille valtakunnallista opintotarjontaa yhteistyöopintoina. Tutustu tämän lukuvuoden kurssitarjontaan täällä (sisäinen linkki)