sosnet_06.jpg
Peruskoulutus

Yliopistoyhteistyö peruskoulutuksessa

Sosnetin tehtävänä on edistää sosiaalityön peruskoulutukseen liittyvää yhteistyötä. Verkostossa kehitetään sosiaalityön peruskoulutuksen sisällöllisiä ja rakenteellisia ratkaisuja. Yliopistojen yhteistyö on tiivistä yhteisten verkko-opintojaksojen tuottamisessa ja käytännönopetuksen kehittämisessä.

Koulutukseen hakeutuminen

Sosiaalityön koulutukseen voi hakeutua korkeakoulujen kevään yhteishaussa pääsääntöisesti kolmea eri väylää pitkin: perushaun, maisterihaun ja avoimen väylän haussa.

Lue lisää sosiaalityön koulutukseen hakeutumisesta ja valintaväylistä.

Koulutuksen tuottama osaaminen ja koulutusmäärät

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat tuottaneet kuvauksen sosiaalityön peruskoulutuksen tuottamasta osaamisesta. Tutustu sosiaalityön koulutuksen tuottamaan osaamiseen julkaisussamme (pdf).

Sosnet kerää vuosittain jäsenyliopistoiltaan tietoa sosiaalityön koulutuksessa aloittaneiden tutkinto-opiskelijoiden ja valmistuneiden maistereiden määristä. Tiesitkö, että Suomessa sosiaalityön koulutuksen aloitti vuonna 2020 yhteensä 463 uutta tutkinto-opiskelijaa? Tai että sosiaalityöstä valmistui 416 maisteria? Lue lisää sosiaalityön koulutusmääristä.

 

Valtakunnallinen opintotarjonta

Sosnet tarjoaa verkoston yliopistojen opiskelijoille valtakunnallista opintotarjontaa yhteistyöopintoina.

Tutustu tämän lukuvuoden kurssitarjontaan täällä

Käytännönopetus

Sosiaalityön koulutukseen kuuluu olennaisena osana työelämäsuhteissa tapahtuva oppiminen, jota kutsutaan käytännönopetukseksi.

Tutustu käytännönopetuksen osaamistavoitteisiin ja toteutukseen sekä käytännönopetuksen valtakunnalliseen ohjaajakoulutukseen Käytännönopetus-sivulla.

 

Ammattitaidon arviointi

Valvira voi määrätä sosiaalityöntekijän ammattitaidon selvittämiseen, jos on perusteltua aihetta olettaa, että työntekijän ammatinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa on sellaisia puutteita, jotka tuottavat riskin asiakasturvallisuudelle. Selvittämisestä vastaa sosiaalityön koulutusta antava yliopisto.

Lue lisää ammattitaidon arvioinnista