Sosiaalityön koulutuksen määrä valtakunnallisesti
Sosnet tilastoi sosiaalityön koulutuksen aloittaneiden ja valmistuneiden määrät valtakunnallisesti. Tiedot kootaan yliopistoilta kalenterivuosittain kesän perusvalinnassa, kevään erillisvalinnoissa ja muissa ylimääräisissä opiskelijavalinnoissa (esim. erilliset maisterikoulutukset tai -ohjelmat) valittujen sekä yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määristä yliopistokohtaisesti.

Aloituspaikat

Sosiaalityön tutkintokoulutuksen määrä on kaikissa yliopistoissa kasvanut pitkällä aikavälillä tuntuvasti niin yliopistojen omien perusvoimavarojen kuin erillisen määräaikaisen resurssoinnin turvin.

Vuonna 1990 sosiaalityöhön valittiin yhteensä 175 uutta opiskelijaa, jonka jälkeen opiskelijamäärät kasvoivat hiljalleen siten, että 2000-luvulle tultaessa uusia opiskelijoita otettiin jo 240 opiskelijaa vuodessa. Aloituspaikkojen lisääminen kiihtyi entisestään 2000-luvun alkuvuosina: esimerkiksi vuonna 2005 sosiaalityöhön valittiin valtakunnallisesti yhteensä 336 uutta opiskelijaa ja 2010 aloitti yhteensä 377 opiskelijaa.

Sosiaalityön koulutusta laajennettiin kolmena peräkkäisenä vuonna (2013–2015) valtion lisäbudjettiin varattujen rahoitusten sekä nuorten ikäluokkien ns. hakijasuman purkamiseen myönnettyjen rahoitusten turvin. Nämä mahdollistivat koulutuksen laajentamisen kaikissa yliopistoissa, jolloin aloituspaikat lisääntyivät vuodesta 2010 vuoteen 2015 noin 40 %, kun vuonna 2015 tarjolla oli ennätykselliset 527 uutta aloituspaikkaa. Määräaikaisten rahoitusten päättymisen jälkeen koulutuksen määrä laski hiukan, sillä vuosina 2016–2017 sosiaalityön pääaineopiskelijana aloitti vuosittain keskimäärin noin 400 uutta opiskelijaa.

Vuosina 2018–2020 sosiaalityön aloituspaikkamäärät ovat kasvaneet taas tuntuvasti erillisten ESR- ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien maisterikoulutushankkeiden turvin. Vuonna 2018 koulutuksen aloitti yhteensä 470 opiskelijaa ja vuonna 2019 yhteensä 523 uutta opiskelijaa.

Koronapandemian vuoksi yliopistojen sosiaalityön opiskelijavalintaan lisättiin 44 aloituspaikkaa syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin valtion lisätalousarviosta myönnettyjen lisäresurssointien turvin. Vuonna 2020 sosiaalityöhön valittiin 463 uutta tutkinto-opiskelijaa.Vastaavansuuruinen lisäys aloituspaikkoihin tehtiin myös vuonna 2021, kun sosiaalityön koulutuksen aloitti yhteensä 498 opiskelijaa. 

Syksyllä 2022 koulutukseen valittiin ennätysmäärä uusia opiskelijoita, yhteensä 582.


Valmistuneet maisterit

Vastaavasti sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saaneiden maistereiden määrä on noussut vuosikymmenten aikana merkittävästi.

Vuonna 2005 valmistui 129 valtio- tai yhteiskuntatieteiden maisteria sosiaalityö pääaineena. Vuonna 2010 valmistuneita oli 207 maisteria ja sen jälkeen valmistuneiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta niin, että vuosina 2014–2015 valmistui keskimäärin n. 325 maisteria vuodessa. Valmistuneiden määrässä tapahtui noin 60 % kasvu vuosien 2010 ja 2014 välillä.

Vuosina 2016–2019 sosiaalityöstä valmistuneiden määrä on pysynyt hyvin tasaisena. Kyseisinä vuosina valtakunnallisesti sosiaalityöstä valmistuneita on ollut n. 350 maisteria vuodessa. Vuonna 2019 valmistui 362 tulevaa sosiaalityöntekijää ja vuoden 2020 valmistuneiden määrä jatkoi kasvuaan, kun maisterin tutkinnon sosiaalityössä suoritti peräti 416 henkilöä. Vuonna 2021 valmistuneita oli ennätysmäärä 420 maisteria ja vuonna 2022 yhteensä 333 maisteria.

Sosiaalityön koulutuksen läpäisyä voidaan pitää hyvänä, sillä valmistuneiden määrä seuraa kohtuullisen hyvin viisi vuotta aiemmin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määrää.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu sosiaalityön koulutuksen aloituspaikkojen ja valmistuneiden määrän kehitys vuosien 2010-2022.

Koulutusmäärien kehitykseen kuviomuodossa vuosien 1990 ja 2020 välillä voi tutustua täällä.

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

Uudet aloituspaikat

 

377

 

395

 

371

 

436

 

471

 

527

 

415

 

391

 

470

 

523

 

463

 

498

 

582

YTM/VTM sosiaalityö pääaineenä

 

207

 

198

 

240

 

290

 

334

 

319

 

348

 

334

 

362

 

 

362

 

416

 

420


 

333