Sosiaalityön tutkimus yliopistoissa

Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta on välttämätöntä sosiaalityön uudistumiselle ihmisten ja yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Sosiaalityön tutkimus voi olla luonteeltaan perustutkimuksellista, soveltavaa, arvioivaa ja kehittävää.

Sosiaalityön ammatillinen tieto syntyy sosiaalityölle olennaisesta teoreettisesta tiedosta, sosiaalityön filosofisista perusteista, kuten arvoista, moraalista ja etiikasta, sekä sosiaalityön metodeja koskevasta tutkimus- ja kokemustiedosta.

Sosiaalityön tarvitsemaa teoreettista perustietoa tuottavat ensisijaisesti yliopistot. Tutustu tarkemmin sosiaalityön tutkimuksen profiileihin eri yliopistoissa.

Helsingin yliopisto

 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
 • Ikääntyminen ja siihen liittyvät arjen kysymykset
 • Yhteisöjen toimivuus
 • Sosiaalialan historia ja koulutus
 • Hyvinvointipalvelujen käytännöt
 • Palvelujärjestelmät
Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

Itä-Suomen yliopisto

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus
 • Maahanmuutto ja ikääntyminen
 • Lastensuojelu
 • Sosiaalityön historialliset ja teoreettiset lähtökohdat
 • Monitieteinen oppiminen

Tutustu tarkemmin Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla.

Jyväskylän yliopisto

 • Yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi, osallisuus ja toimintamahdollisuudet
 • Rakenteellinen ja ekososiaalinen sosiaalityö ja kestävät yhteiskunnat
 • Palvelujärjestelmän ja ammatillisten käytäntöjen muutokset, vaikutukset ja arviointi
 • Glokaali yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja haavoittuvuus

Tutustu tarkemmin Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla

Lapin yliopisto

 • Sosiaalityön sensitiiviset kohdeilmiöt, kuten kaltoinkohtelu ja vaino
 • Globaalit ja tiettyjen ihmisryhmien, kuten vammaisten ja vanhusten hyvinvoinnin kysymykset
 • Marginalisaatio ja siihen liittyvät ilmiöt, kuten päihderiippuvaisuus ja väkivalta
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sosiaalioikeus

Tutustu tarkemmin Lapin yliopiston verkkosivuilla

Tampereen yliopisto

Yliopistossa tehtävää sosiaalityön tutkimusta yhdistävät haavoittuvuuden, palvelujärjestelmän ja kohtaamisen kehykset, jotka konkretisoituvat seuraavilla tutkimusalueilla:

 • Lapset, perheet, nuoret ja lastensuojelu
 • Aikuiset, mielenterveys, päihteet ja asunnottomuus
 • Vanhukset, ikääntyminen ja tuen tarpeen kysymykset

Tutustu tarkemmin Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Turun yliopisto

 • Sosiaalityöntekijöiden urapolut, sosiaalipoliittiset mielipiteet ja poliittinen osallistuminen sekä sosiaalityön koulutus
 • Sosiaalityön institutionaalinen vuorovaikutus, asiakirjat ja kirjaaminen
 • Lasten ja perheiden hyvinvointi, lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö sekä lastensuojelun sosiaalityö, köyhyys ja huono-osaisuus, ylisukupolvisuus, eriarvoisuus, lähisuhdeväkivalta
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutustyö, sosiaalinen kuntoutus, osallisuus/osattomuus
 • Monikulttuurinen ja ylirajainen sosiaalityö

Tutustu tarkemmin Turun yliopiston verkkosivuilla.