Sosnet yliopistoverkosto

Sosnet on sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostama yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä on järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tohtorikoulutusta sekä edistää peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyötä koulutusyksiköiden välillä.

Verkoston muodostavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Verkosto on perustettu vuonna 1999, ja sen koordinaatioyliopistona toimii Lapin yliopisto. Toiminta yliopistojen rehtoreiden allekirjoittamaan verkostosopimukseen (pdf).

sosnet_infografiikka.png

Lausunnot

Verkosto ottaa kantaa sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön kannalta keskeisiin lainsäädäntöuudistuksiin sekä pyrkii eri tavoin osalistumaan niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tutustu lausuntoihin täällä

Selosteet

Sosiaalityön määritelmä

Sosnet on laatinut sosiaalityön määritelmän keväällä 2003 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä.

Myöhemmin vuonna 2014 verkostossa hyväksyttiin sosiaalityön kansainvälisen määritelmän suomennos.

Tutustu sosiaalityön määritelmiin