Johtoryhmä

Yliopistoverkoston järjestäytymiseksi on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluu edustus jokaisesta sosiaalityön koulutusyliopistosta.

Johtoryhmän tehtävänä on

 • yliopistoverkoston toiminnan kehittäminen (yleiset periaatteet ja käytännöt)
 • esitysten valmistelu yliopistojen hallintoon
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin
 • asiantuntijalausuntojen antaminen
 • peruskoulutuksen yhteisten osa-alueiden kehittäminen
 • ammatillista lisensiaatintutkintoa koskeva jatkosuunnittelu, toimeenpano, valtakunnallinen opiskelijavalinta, resurssien allokointi, toiminnan seuranta ja arviointi
 • valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelman resurssien allokointi, opiskelijavalinta, toiminnan seuranta ja arviointi

Sosnetin johtoryhmä kokoontuu syksyllä 2022

 • To 25.8. klo 13–15
 • Ke 12.10. klo 13–15
 • Ma 7.11. klo 10–12
 • Ke 14.12. klo 13–15

Kevään -23 kokousajat päätetään joulukuussa. 

Johtoryhmän kokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa johtoryhmän esittelijänä toimivalle verkoston koordinaattorille viimeistään noin 10 päivää ennen kokousta.
Kokoonpano 2021-2022

Puheenjohtaja professori Merja Anis, Turun yliopisto

Varapuheenjohtaja professori Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

Varsinaiset jäsenet
Apulaisprofessori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto
Professori Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto
Professori Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto
Professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto
Tenure track -professori Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto

Tohtorikoulutusasioiden osalta
Tutkimusprofessori Timo Harrikari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri
Suunnittelija Sanna Lähteinen, Sosnet
 


Varajäsenet
Vanhempi yliopistonlehtori Elina Virokannas, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Harry Lunabba, Helsingin yliopisto
Professori Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto
Professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto
Yliopistotutkija Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto
Professori Johanna Kallio, Turun yliopisto