Johtoryhmä

Yliopistoverkoston järjestäytymiseksi on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluu edustus jokaisesta sosiaalityön koulutusyliopistosta.

Johtoryhmän tehtävänä on

 • yliopistoverkoston toiminnan kehittäminen (yleiset periaatteet ja käytännöt)
 • esitysten valmistelu yliopistojen hallintoon
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin
 • asiantuntijalausuntojen antaminen
 • peruskoulutuksen yhteisten osa-alueiden kehittäminen
 • ammatillista lisensiaatintutkintoa koskeva jatkosuunnittelu, toimeenpano, valtakunnallinen opiskelijavalinta, resurssien allokointi, toiminnan seuranta ja arviointi
 • valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelman resurssien allokointi, opiskelijavalinta, toiminnan seuranta ja arviointi

Kevätlukukaudella 2022 Sosnetin johtoryhmä kokoontuu

 • To 27.1. klo 12–14
 • Ke 23.2. klo 9–11
 • Ti 22.3. klo 9–11
 • To 21.4. klo 13–15
 • To-pe 19.–20.5. sosiaalityön kevätseminaarin yhteydessä (Turussa tai etänä)
Johtoryhmän kokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa johtoryhmän esittelijänä toimivalle verkoston koordinaattorille viimeistään noin 10 päivää ennen kokousta.
Kokoonpano 2021-2022

Puheenjohtaja professori Merja Anis, Turun yliopisto

Varapuheenjohtaja professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto

Varsinaiset jäsenet
Apulaisprofessori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto
Professori Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto
Professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto
Professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto
Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto

Tohtorikoulutusasioiden osalta
Johtaja Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri
Suunnittelija Sanna Lähteinen, Sosnet
 


Varajäsenet
Professori Mona Livholts, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Harry Lunabba, Helsingin yliopisto
Professori Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto
Professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto
Professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto
Professori Johanna Kallio, Turun yliopisto