Johtoryhmä

Yliopistoverkoston järjestäytymiseksi on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluu edustus jokaisesta sosiaalityön koulutusyliopistosta.

Johtoryhmän tehtävänä on

 • yliopistoverkoston toiminnan kehittäminen (yleiset periaatteet ja käytännöt)
 • esitysten valmistelu yliopistojen hallintoon
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin
 • asiantuntijalausuntojen antaminen
 • peruskoulutuksen yhteisten osa-alueiden kehittäminen
 • ammatillista lisensiaatintutkintoa koskeva jatkosuunnittelu, toimeenpano, valtakunnallinen opiskelijavalinta, resurssien allokointi, toiminnan seuranta ja arviointi
 • valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelman resurssien allokointi, opiskelijavalinta, toiminnan seuranta ja arviointi

Kevätlukukaudella 2021 Sosnetin johtoryhmä kokoontuu

 • Torstai 28.1. klo 10-12
 • Torstai 18.3. klo 10-12
 • Torstai 22.4. klo 10-12
 • Torstai 20.5.klo 14.30-16.00
Johtoryhmän kokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa johtoryhmän esittelijänä toimivalle verkoston koordinaattorille viimeistään noin 10 päivää ennen kokousta.
Kokoonpano 2020-2021
Puheenjohtaja professori Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja professori Merja Anis, Turun yliopisto

Varsinaiset jäsenet
Professori Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto
Professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto
Professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto
Professori Timo Harrikari, Lapin yliopisto
Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto

Tohtorikoulutusasioiden osalta
Johtaja Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri
Suunnittelija Sanna Lähteinen, Sosnet
 


Varajäsenet
Professori Maritta Törrönen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Harry Lunabba, Helsingin yliopisto
Professori Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto
Professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto
Professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Anniina Kaittila, Turun yliopisto