Johtoryhmä

Yliopistoverkoston järjestäytymiseksi on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluu edustus jokaisesta sosiaalityön koulutusyliopistosta.

Johtoryhmän tehtävänä on

 • yliopistoverkoston toiminnan kehittäminen (yleiset periaatteet ja käytännöt)
 • esitysten valmistelu yliopistojen hallintoon
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin
 • asiantuntijalausuntojen antaminen
 • peruskoulutuksen yhteisten osa-alueiden kehittäminen
 • ammatillista lisensiaatintutkintoa koskeva jatkosuunnittelu, toimeenpano, valtakunnallinen opiskelijavalinta, resurssien allokointi, toiminnan seuranta ja arviointi
 • valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelman resurssien allokointi, opiskelijavalinta, toiminnan seuranta ja arviointi

Sosnetin johtoryhmä kokoontuu syksyllä 2023

 • Ti 22.8. klo 9.00–11.00
 • Ke 27.9. klo 12.00–13.45
 • To 2.11. klo 12.00–14.00
 • Ma 4.12. klo 12.30–14.30

Kevään -24 kokousajat päätetään joulukuussa. 

Johtoryhmän kokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa johtoryhmän esittelijänä toimivalle verkoston koordinaattorille viimeistään noin 10 päivää ennen kokousta.
Kokoonpano 2023-2024

Puheenjohtaja professori Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

Varapuheenjohtaja professori Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto

Varsinaiset jäsenet
Apulaisprofessori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto
Professori Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto
Professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto
Tenure track -professori Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto
Professori Johanna Kallio, Turun yliopisto

Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri
Koulutuspäällikkö Sanna Lähteinen, Sosnet
 


Varajäsenet
Professori Timo Harrikari, Helsingin yliopisto
Professori Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto
Professori Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto
Professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto
Yliopistonlehtori Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto
Professori Merja Anis, Turun yliopisto