Julkaisut

Sosnetin tuoreimmat julkaisut

Sosiaalityön käytännönopetuksen osaamistavoitteet ja oppimisen arviointikriteerit (2019)  

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta (2019)

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen. SOSNET julkaisuja 7.

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Social Work Education in Finland: Courses for Competency. SOSNET julkaisuja 8.Aiemmat julkaisut

Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Hoikkala, Susanna & Salonen, Jari 2007: Tutkintorakenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa. Sosiaalityön valtakunnallinen hanke 2003-2006. SOSNET julkaisuja 1.

Tuohino, Noora 2008: Käytännönopetus sosiaalityön koulutuksessa - Valtakunnallinen selvitys sosiaalityön käytännönopetuksesta keväällä 2007. SOSNET Julkaisuja 2.

Rahko, Elina 2011: Samassa veneessä sosiaalialalla - Tutkimus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kokemuksista työparityöstä. SOSNET Julkaisuja 3.

Päykkönen, Kirsi 2011: "Kehittäkää verkko-opetusta joutuisasti!" Sosnetin verkko-opetus opiskelijoiden ja opettajien kokemuksissa. SOSNET Julkaisuja 4.

Tuohino, Noora & Pohjola, Anneli & Suonio, Mari (toim.) 2012: Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. SOSNET Julkaisuja 5.

Helminen, Jari & Lähteinen, Sanna (toim.) 2013: Yhteisellä tiellä. Sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittäjinä. SOSNET Julkaisuja 6.

 


Opinnäytetyöt

Sosnetin tohtorikoulutusyhteistyössä valmistuneet väitöskirjat (sisäinen linkki)

Erikoistumiskoulutuksessa valmistuneet lisensiaatintutkimukset (sisäinen linkki)

Erikoistumiskoulutuksessa valmistuneet lopputyöt (sisäinen linkki)