Sosnetin julkaisut

Uusimmat julkaisut

Sosiaalityön käytännönopetuksen osaamistavoitteet ja oppimisen arviointikriteerit (2019) Kaytannonopetus2019.pdf

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta (2019). AmmattitaidonArviointi2019.pdf

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen. SOSNET julkaisuja 7. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi. Lahteinenym2017.pdf

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Social Work Education in Finland: Courses for Competency. SOSNET julkaisuja 8. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi. Lahteinen ym. 2017 english 

------

Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Hoikkala, Susanna & Salonen, Jari 2007: Tutkintorakenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa. Sosiaalityön valtakunnallinen hanke 2003-2006. SOSNET julkaisuja 1. Sosnet, Rovaniemi.
Karvinen-Niinikoski_Hoikkala_Salonen_2007.pdf

Tuohino, Noora 2008: Käytännönopetus sosiaalityön koulutuksessa - Valtakunnallinen selvitys sosiaalityön käytännönopetuksesta keväällä 2007. SOSNET Julkaisuja 2. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, Rovaniemi.
Tuohino_2007.pdf


Rahko, Elina 2011: Samassa veneessä sosiaalialalla - Tutkimus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kokemuksista työparityöstä. SOSNET Julkaisuja 3. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Rahko_2011.pdf


Päykkönen, Kirsi 2011: "Kehittäkää verkko-opetusta joutuisasti!" Sosnetin verkko-opetus opiskelijoiden ja opettajien kokemuksissa. SOSNET Julkaisuja 4. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Päykkönen_2011.pdf
 
Tuohino, Noora & Pohjola, Anneli & Suonio, Mari (toim.) 2012:   Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. SOSNET Julkaisuja 5. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Tuohino_Pohjola_Suonio_2012.pdf


Helminen, Jari & Lähteinen, Sanna (toim.) 2013: Yhteisellä tiellä. Sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittäjinä. SOSNET Julkaisuja 6. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Helminen_Lahteinen_2013.pdf

 

Opinnäytetyöt