Sosnetin julkaisut

Uusimmat julkaisut

Kostiainen, Tuula (2024) Selvitys sosiaalityön jatkuvasta oppimisesta ja koulutuksesta. SOSNET julkaisuja 9. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi. Kostiainen2024

Sosiaalityön käytännönopetuksen osaamistavoitteet ja oppimisen arviointikriteerit (2019) Kaytannonopetus2019.pdf

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta (2019). AmmattitaidonArviointi2019.pdf

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen. SOSNET julkaisuja 7. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi. Lahteinenym2017.pdf

Lähteinen, Sanna & Raitakari, Suvi & Hänninen, Kaija & Kaittila, Anniina & Kekoni, Taru & Krok, Suvi & Skaffari, Pia 2017: Social Work Education in Finland: Courses for Competency. SOSNET julkaisuja 8. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi. Lahteinen ym. 2017 english 

------

Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Hoikkala, Susanna & Salonen, Jari 2007: Tutkintorakenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa. Sosiaalityön valtakunnallinen hanke 2003-2006. SOSNET julkaisuja 1. Sosnet, Rovaniemi.
Karvinen-Niinikoski_Hoikkala_Salonen_2007.pdf

Tuohino, Noora 2008: Käytännönopetus sosiaalityön koulutuksessa - Valtakunnallinen selvitys sosiaalityön käytännönopetuksesta keväällä 2007. SOSNET Julkaisuja 2. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, Rovaniemi.
Tuohino_2007.pdf


Rahko, Elina 2011: Samassa veneessä sosiaalialalla - Tutkimus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kokemuksista työparityöstä. SOSNET Julkaisuja 3. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Rahko_2011.pdf


Päykkönen, Kirsi 2011: "Kehittäkää verkko-opetusta joutuisasti!" Sosnetin verkko-opetus opiskelijoiden ja opettajien kokemuksissa. SOSNET Julkaisuja 4. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Päykkönen_2011.pdf
 
Tuohino, Noora & Pohjola, Anneli & Suonio, Mari (toim.) 2012:   Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. SOSNET Julkaisuja 5. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Tuohino_Pohjola_Suonio_2012.pdf


Helminen, Jari & Lähteinen, Sanna (toim.) 2013: Yhteisellä tiellä. Sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittäjinä. SOSNET Julkaisuja 6. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Rovaniemi.
Helminen_Lahteinen_2013.pdf

 

Opinnäytetyöt