Hakukelpoisuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan tulee täyttää yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta (YoL 558/2009, 37§).

Ollakseen hakukelpoinen, hakijalla tulee olla suoritettuna jokin seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
  • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelposuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
  • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkoimailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto 
  • tai sinulla on opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa

Lisäksi hakijalta edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Kielitaitovaatimus koskee kaikkia suomenkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta. Huom! Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, johon hakiessa sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä.

Sosiaalityön koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriiin, mikä asettaa rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle.

Erivapaus

Yliopistolain (YOL 37 §) mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.


Hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteita erivapaushakemus koskee.