Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuus

Voit hakea, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä:

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsche Internationales Abitur (DIA), Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon,
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelposuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
  • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto tai
  • sinulle on myönnetty erivapaus

 

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon 16.5.2023 mennessä suorittaneet. EB-, IB-, RP- tai DIA-tutkinnon hakukeväänä tai aiemmin suorittaneet huomioidaan todistusvalinnassa, mikäli tarvittavat liitteet on liitetty hakemukselle määräaikaan mennessä.

Valintakoevalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 16.6.2023 mennessä. Kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot huomioidaan, mikäli tarvittavat liitteet on liitetty hakemukselle määräaikaan mennessä.

Sosiaalityön koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, mikä asettaa rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle. SORA-lainsäädäntöön liittyvän terveydentilan ja toimintakyvyn arvioinnin tueksi on laadittu sosiaalityöntekijän toimintaympäristön kuvaus sekä ammatillisen toimintakyvyn edellytykset.

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen sosiaalityön hakukohteisiin riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa.

 

Helsingin yliopiston sosiaalityön hakukohteeseen sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito jo hakuvaiheessa. Helsingin yliopiston osalta riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa korkeakoulukelpoisuutta asiakirjoin, yliopisto voi antaa sinulle oikeuden osallistua valintakokeeseen.  

 

Sinulla tulee olla pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja kyseinen päätös tulee toimittaa hakemaasi yliopistoon. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava yliopiston vaatima suomen tai ruotsin kielen kielitaito. 

Erivapaus

Yliopistolain (YOL 37 §) mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.


Hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteita erivapaushakemus koskee.