Ammatillinen lisensiaatinkoulutus

Sosnet järjesti vuosina 2000-2016 ammatillisena lisensiaatinkoulutuksena suoritettavaa erikoistumiskoulutusta. Ammatillinen lisensiaatinkoulutus oli sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaneen yhteiskunta- tai valtiotieteiden tai muun vastaavan maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painottunut lisensiaatintutkinto valitulla sosiaalityön erikoisalalla.

Koulutuksen lähtökohtana oli ammattikäytäntöjen tieteellisen perustan vahvistaminen ja tutkivaan työotteeseen perustuvan ammattitaidon edistäminen. Tavoitteena oli syventää sosiaalityön asiantuntijuutta, vahvistaa ammatillista identiteettiä ja sosiaalialan kehittämistä omalla erikoisalalla. Erikoistumiskoulutus ei tähtää tutkijakoulutukseen, vaan sosiaalityön asiantuntijuuden syventämiseen tutkimuksen keinoin.

Ammatillista lisensiaatinkoulutusta järjestettiin viidellä sosiaalityön erikoisalalla:

  • Lapsi- ja nuorisosiaalityö (2000–2015)
  • Kuntouttava sosiaalityö (2001–2016)
  • Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö (2001–2016)
  • Yhteisösosiaalityö (2004–2015)
  • Hyvinvointipalvelut (2008–2015).

Yliopistojen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen ei ole järjestetty uusia opiskelijasisäänottoja vuoden 2012 jälkeen. Siirtymäsäännösten turvin sisään aiemmin hyväksytyillä opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen loppuunsaattamiseen, mutta yliopistot eivät enää järjestä koulutukseen opetusta. 

Sosiaalityön ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa valmistuneet lisensiaatintutkimukset on koottu Sosnetin verkkosivuille.

Sosiaalityön ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta valmistui vuonna 2010 arviointitutkimus, johon voit tutustua Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla.