Genomförandet av utbildningen och urvalsförfarande

Utbildningen genomförs som distansundervisning och är tvåspråkig: en del av utbildningsmaterialet är svenskspråkigt och uppgifterna är möjliga att utföra på svenska.

Ansökan till utbildningen är öppen under perioden 6.-31.5.2024 (på finska).

Sökande antas vid Jyväskylä Universitet som ansvarar för genomförandet av utbildningen under läsåret 2024–2025. Helsinki universitet fungerar som arbetspar.

Till den utbildningen väljs 40 deltagare på basen av uppvisad motivation och utbildningsbehov. Utbildningen genomförs en gång per läsår.

Utbildningen startar i september 2024. Ansökning: https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Hakeutuminen-ohjaajakoulutukseen

Mera information

Mera information om handledarutbildningen och ansökan fås i första hand från denna webbsida och vid behov av:

planerare Sanna Lähteinen förnamn.efternamn@ulapland.fi 
koordinator Heli Tiirola förnamn.efternamn@uef.fi 

Bekanta dig även med utbildningens informationsbroschyr Sosnet broschyren 2024-2025 svenska.pdf