Sosiaalityön asiantuntijapankki

Haetko sosiaalityön asiantuntijaa?

Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin ylläpitämään Sosiaalityön asiantuntijapankkiin on koottu valtakunnallisesti sosiaalityön tutkimuksen asiantuntijat eri yliopistoista. Asiantuntijapankin tarkoitus on auttaa tunnistamaan sosiaalityön tutkimukseen perustuvat asiantuntijat eri yliopistoissa.

Asiantuntijapankki on tarkoitettu esimerkiksi erilaisten sidosryhmien, median ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustajien hyödynnettäväksi.

Digitaalisaatio sosiaalialalla ja sosiaalialan opetuksessa
Ikääntyminen ja ikäihmisten palvelut
Köyhyys, toimeentulo, etuudet ja työttömyys
Lainsäädäntö ja uudistukset
Lastensuojelu ja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ
Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kansainväliset kysymykset
Mielenterveys, päihteet ja väkivalta
Osallisuus, yhteisöt ja vuorovaikutus
Rikollisuus ja rikosseuraamustyö
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus
Sosiaalityön johtaminen ja työolot
Sosiaalityön koulutus ja tutkimus
Sukupuoli
Terveys, kuntoutus ja vammaisuus
Ympäristö ja kestävä kehitys

 

Digitaalisaatio sosiaalialalla ja sosiaalialan opetus

Camilla Granholm, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Sosiaalityön palveluiden digitalisaation, digitaaliset käytännöt sosiaalityössä camilla.granholm[a]helsinki.fi

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Podcast-luennot, videoluennot harry.lunabba[a]helsinki.fi

Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen yliopisto: Sähköinen asiointi ja siihen liittyvät eettiset jännitteet sosiaalihuollossa, erityisesti aikuissosiaalityössä anna-maija.pyykonen[a]uef.fi

Samuel Salovaara, Lapin yliopisto: Digitalisaatio ja tietojärjestelmät samuel.salovaara[at]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0001-7818-8427

Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto: Monimuoto-opetus, yliopistopedagogiikka mari.suonio[a]uef.fiIkääntyminen ja ikäihmisten palvelut

Janet Anand, Itä-Suomen yliopisto: sosiaaligerontologia janet.anand[a]uef.fi

Honglin Chen, Itä-Suomen yliopisto Gerontological social work, Social work intervention research, Social work in health care honglin.chen[a]uef.fi

Helky Häkli, Jyväskylän yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö helky.l.hakli[a]jyu.fi

Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö, hyvinvointi ja osallisuus sirpa.kannasoja[a]jyu.fi;

Riitta-Liisa Kinni, Itä-Suomen yliopisto: Terveyssosiaalityö, gerontologien sosiaalityö riitta-liisa.kinni[a]uef.fi

Marjo Outila, Lapin yliopisto: Vanhuus, hoivapalvelut, hoivan teknologisoiminen, vanhuuden kulttuurinen kategorisointi, marjo outila[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0002-1272-2196

Hanna Ristolainen, Itä-Suomen yliopisto: Ikäihmisten sosiaalipalvelut, vaikuttavuus hanna. Ristolainen[a]uef.fi

Eeva Rossi, Lapin yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö, vanhuus, iäkkäiden hyvinvointi, eeva.rossi[at]ulapland.fi

Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto: Vanheneminen, ikääntyneiden hyvinvointi, syrjäytyminen, kuolema, vanhussosiaalityö marjaana.seppanen[a]helsinki.fi

Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaaligerontologia, gerontologinen sosiaalityö, yksinäisyys, syrjäytyminen, osallisuus elisa.tiilikainen[a]uef.fi

Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto: Ikääntyneiden hoiva ja palvelujärjestelmä, gerontologinen sosiaalityö, käyttäjänäkökulma ja osallisuus heli.valokivi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0003-3370-0508

Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö ja politiikka-analyysit marja.vaarama[a]uef.fi

Minna Zechner, Lapin yliopisto: Vanhuus, hyvinvointi, hoivapalvelut minna.zechner[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0002-0784-4519

 

 

Köyhyys, toimeentulo, etuudet ja työttömyys

Katja Forssén, Turun yliopisto: Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi, köyhyys ja palvelujärjestelmän toimivuus kafors[a]utu.fi

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto: Aikuissosiaalityö, asumissosiaalinen työ kirsi.juhila[a]tuni.fi

Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto: Nuorten kanssa tehtävä sosiaalityö, työttömyys. ilse.julkunen[a]helsinki.fi

Johanna Kallio, Turun yliopisto: köyhyys, huono-osaisuus ja ylisukupolviset siirtymät jomkall[a]utu.fi

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Aikuissosiaalityö: aila-leena.matthies[a]chydenius.fi  http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Jenni Mäki, Tampereen yliopisto: Asunnottomuus jenni.l.maki@tuni.fi 

Heidi Niemi, Tampereen yliopisto: työllisyydenhoito ja siihen liittyvä sääntely, pitkäaikaistyöttömyys, sosiaalinen kuntoutus heidi.niemi[a]tuni.fi

Sirpa Saario, Tampereen yliopisto: sirpa.saario[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/sirpa-saario

Matilda Wrede-Jäntti, Helsingin yliopisto: Nuoret, työtoiminta matilda.wrede-jantti[a]helsinki.fi ORCID: 0000 0003 0619 0290

 

 

Lainsäädäntö ja uudistukset

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: timo.harrikari[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0003-0091-5959

Laura Kalliomaa-Puha, Tampereen yliopisto: laura.kalliomaa-puha[a]tuni.fi 

Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Lasten oikeudet elina.pekkarinen[a]oikeus.fi

Pauli Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto: Perus- ja ihmisoikeudet, hyvinvointioikeus, yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymykset, toimeentuloturva, vammaisuus, kriminologia pauli.rautiainen[a]uef.fi

Heidi Vanjusov, Itä-Suomen yliopisto: Päihdeasiakkaiden oikeudelliset kysymykset, email.heidi.poikonen[a]uef.fi

 

 

Lastensuojelu ja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ

Leena Autonen-Vaaraniemi, Tampereen yliopisto: Isyys, perhetutkimus, lapsiperheiden eropalvelut, lasten vuoroasuminen leena.autonen-vaaraniemi[a]tuni.fi https://orcid.org/0000-0003-3076-0441

Eeva Ekqvist, Tampereen yliopisto: Tahaton lapsettomuus eeva.ekqvist[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/eeva-ekqvist

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Lapset ja lastensuojelu, lasten oikeudet, perhesuhteet ja perhetutkimus rosi.enroos[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/rosi-enroos#expander-trigger--field-project-links

Hannele Forsberg, Tampereen yliopisto hannele.forsberg[a]tuni.fi

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Lastensuojelu ja lapset, vankien perhesuhteet, perhetutkimus rosi.enroos[a]tuni.fi

Eveliina Heino, Helsingin yliopisto: Maahanmuuttajataustaisten perheiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluissa, eveliina.heino[a]helsinki.fi

Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto: Lapsen tilanteen arviointi anne-mari.jaakola[a]utu.fi

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Lastensuojelu timo.harrikari[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0003-0091-5959

Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelupolitiikka juha.hamalainenauef.fi

Kati Kallinen, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelu, lastensuo-jelun sijaishuolto, lapset, nuoret ja perheet, sensi-tiiviset tutkimusaiheet, lasten haastattelu kati.kallinen[a]uef.fi

Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelu, koulukotitutkimus taru.kekoni[a]uef.fi

Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto: Lapsuus, lasten osallistuminen, sukupolvien väliset suhteet ja kansalaisuus johanna.j.kiili[a]jyu.fi

Kaisa-Elina Kiuru, Tampereen yliopisto: kaisa-elina.kiuru[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/kaisa-elina-kiuru

Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto https://www.tuni.fi/fi/riikka-korkiamaki

Marjo Kuronen, Jyväskylän yliopisto: Vanhemmuus, erityisesti äitiys: marjo.l.a.kuronen[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0002-7665-2158

Aino Kääriäinen, Helsingin yliopisto: Lastensuojelu, dokumentaatio aino.kaariainen[a]helsinki.fi

Tiina Lehto-Lundén, Jyväskylän yliopisto: Lastensuojelu, tukiperhetoiminta, lasten kokemukset tiina.k.lehto-lunden[a]jyu.fi 

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Lastensuojelu, oppilashuolto, lasten ja nuorten kohtaaminen harry.lunabba[a]helsinki.fi

Janissa Miettinen, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelun sosiaalityö, erityisesti avohuolto, vaikuttavuus janissa.miettinen[a]uef.fi

Veera Niemi, Turun yliopisto: veevi[a]utu.fi

Elina Pekkarinen, Turun yliopisto: Lastensuojelun, nuorisotutkimus ja lapsuudentutkimus elina.pekkarinen[a]oikeus.fi

Tarja Pösö, Tampereen yliopisto: tarja.poso[a]tuni.fi

Agnieszka Repo, Itä-Suomen yliopisto:

Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto: aino.ritala-koskinen[a]tuni.fi

Anu-Riina Svenlin, Jyväskylän yliopisto: Lastensuojelu, tukiperhetoiminta, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, lasten kanssa tutkiminen anu-riina.a-r.svenlin[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-0930-3193

Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto: Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, Lastensuojelu riitta.vornanen[a]uef.fi

 

 

Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kansainväliset kysymykset

Janet Anand, Itä-Suomen yliopisto: Kansainvälinen sosiaalityö, maahanmuuttokysymykset janet.anand[a]uef.fi

Merja Anis, Turun yliopisto: Monikulttuurinen sosiaalityö merani[a]utu.fi https://orcid.org/0000-0003-4438-5427

Eveliina Heino, Helsingin yliopisto: Maahanmuuttajataustaiset perheet, moninaisuuden kysymykset, intersektionaalisuus, monikielisyys eveliina.heino[a]helsinki.fi

Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto: Väkivaltatutkimus, Venäjä, lastensuojelu Venäjällä, venäjänkieliset Suomessa, sosiaalityön ammattikäytännöt, maahanmuuttajuus, ihmisoikeudet maija.jappinen[a]helsinki.fi

Annika Lillrank, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Migrationsforskning, narrativa metoder, hälsa- och sjukdom, socialt arbete annika.lillrank[a]helsinki.fi

Enni Mikkonen, Lapin yliopisto: Taidemenetelmät kotouttavassa sosiaalityössä, valkoisuus ja rodullistavat rakenteet sosiaalityön ammatillisuudessa, sosiaalityö Nepalissa enni.mikkonen[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0002-2396-9346 https://research.ulapland.fi/fi/persons/enni-mikkonen

Eine Pakarinen, Itä-Suomen yliopisto: Maahanmuuttajien ohjaus eine.pakarinen@uef.fi

Tobias Pötzsch, Helsingfors universitet / Svenska social- och kommunalhögskolan: Kritisk socialt arbete (antiförtryckande praktik & antirasistiskt arbete), social inkludering av vuxna migranter i integrationsutbildningsprogram & ensamkommande flytingbarn tobias.potzsch[a]helsinki.fi https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9778-4515

Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylän yliopisto: Jälkikoloniaalinen teoria, lokaali-globaali -jatkumot sosiaalityössä, sosiaalityö Intiassa satu.ranta-tyrkko[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-8519-7257

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto: Maahanmuuttajien asumiseen liittyvät kysymykset jarrasin[a]utu.fi

Agnieszka Repo, Itä-Suomen yliopisto: Kansainvälinen sosiaalityö, kansainvälinen adoptio agnieszka.repo[a]uef.fi

Inka Söderström, Helsingin yliopisto: Sosiaalityö pakolaistaustaisten seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa. inka.soderstrom[a]helsinki.fi

 

Mielenterveys, päihteet ja väkivalta

Eeva Ekqvist, Tampereen yliopisto: Päihdehoidon tutkimus, päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuus ja toivo, SHL eeva.ekqvist[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/eeva-ekqvist

Kirsi Günther, Turun yliopisto: kirsi.gunther[a]utu.fi

Sanna Hautala, Lapin yliopisto: sanna.hautala[a]ulapland.fi

Anniina Kaittila, Turun yliopisto: Lähisuhdeväkivalta, perhekonfliktit sairai[a]utu.fi

Hanna Kiuru, Turun yliopisto, itsetuhoilmiö, (nuoren) itsetuhoinen käyttäytyminen ja ammatillinen tuki hanna.kiuru[a]utu.fi

Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto: Riippuvuudet, toipuminen, päihdehoito, hoidon vaikuttavuus katja.kuusisto[a]tuni.fi https://orcid.org/0000-0001-8523-9675

Merja Laitinen, Lapin yliopisto: Naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta, sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen moniammatillisesti merja.laitinen[a]ulapland.fi

Anna Nikupeteri, Lapin yliopisto: Naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta, eron jälkeinen vaino anna.nikupeteri[a] ulapland.fi 

Leo Nyqvist, Turun yliopisto: Lähisuhdeväkivalta leonyq[a]utu.fi

Sisko Piippo, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön asiantuntijuus ja lähisuhdeväkivalta sisko.piippo[a]uef.fi  

Johanna Ranta, Tampereen yliopisto: Huumeita käyttävien matalan kynnyksen palvelut, jalkautuvat päihdepalvelut, asunnottomuus johanna.ranta[a]tuni.fi https://orcid.org/0000-0003-2064-3110

Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto: Sosiaalityön asiantuntijuus mielenterveystyössä ja vammaissosiaalityössä, mielenterveystyön ja vammaistyön asiakkuus  marjo.romakkaniemi[a]ulapland.fi

Sirpa Saario, Tampereen yliopisto sirpa.saario[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/sirpa-saario

Ulla Salovaara, Jyväskylän yliopisto: Naiset väkivallan kokijana, tekijänä ja näkijänä, päihteiden ja väkivallan yhteydet ulla.k.salovaara[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0001-8986-2923

Elina Virokannas, Helsingin yliopisto: Päihdetutkimus, asiakkaiden näkökulma hyvinvointipalvelujärjestelmään, kokemusasiantuntijuus, identiteettitutkimus elina.virokannas[a]helsinki.fi

Matilda Wrede-Jäntti, Helsingin yliopisto: Sosiaalityö nuorten kanssa, työttömyys, päihdeongelmat ja väkivaltaan liittyvät kysymykset matilda.wrede-jantti[a]helsinki.fi

 

Osallisuus, yhteisöt ja vuorovaikutus

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto: vertaisuus, kokemusasiantuntijuus ja valtaistuminen liisa.hokkanen[a]ulapland.fi

Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto https://www.tuni.fi/fi/riikka-korkiamaki

Jari Lindh, Lapin yliopisto: Asiakkaiden osallisuus jari.lindh[a]ulapland.fi

Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, professionaalisuus aini.pehkonen[a]uef.fi 

Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto: Moniammatillinen vuorovaikutustutkimus, dialoginen asiakastyö, ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemukset, työyhteisöjen vuorovaikutus kaarina.monkkonen[a]uef.fi https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kaarina.monkkonen/

Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto: Kansalaisten ja asiakkaiden osallisuus: kati.narhi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-9071-0780

Irene Roivainen, Tampereen yliopisto: Yhteisösosiaalityö irene.roivainen[a]tuni.fi

Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto: Yksinäisyys, syrjäytyminen, osallisuus elisa.tiilikainen[a]uef.fi

 

Rikollisuus ja rikosseuraamustyö

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Vankien perhe-elämä, vanhemmuus ja perhesuhteet, vankien lapset rosi.enroos[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/rosi-enroos#expander-trigger--field-project-links

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Lastensuojelu, nuoret rikoksentekijät, rikosseuraamustyö timo.harrikari[a]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0003-0091-5959

Sanna Hautala, Lapin yliopisto: sanna.hautala[a]ulapland.fi

Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto: nuorisorikollisuus ja alaikäisten rikosseuraamustyö elina.pekkarinen[a]oikeus.fi

Lasse Rautniemi, Tampereen yliopisto: rikosseuraamus ja sen vertaistuki lasse.rautniemi[a]tuni.fi

Ulla Salovaara, Jyväskylän yliopisto: Rikos- ja päihdetaustaiset naiset ulla.k.salovaara[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0001-8986-2923

Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto: rikosseuraamusala, kriminologia mari.suonio[a]uef.fi

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus

Kaisa-Elina Kiuru, Tampereen yliopisto: kaisa-elina.kiuru[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/kaisa-elina-kiuru

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: SOTE-uudistus erityisesti sosiaalihuollon, asiakkaiden ja maaseudun näkökulmasta aila-leena.matthies[a]chydenius.fi http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Anneli Pohjola, Lapin yliopisto: Sote-uudistus, palvelujärjestelmän kehittäminen, asiakkaan asema palvelujärjestelmässä anneli.pohjola[a]ulapland.fi

Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipalveluiden marketisaatio timo.toikko[a]uef.fi

 

Sosiaalityön johtaminen ja työolot

Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Työhyvinvointi, arvot, työolot helena.blomberg-kroll[a]helsinki.fi

Maija Mänttäri-van der Kuip, Jyväskylän yliopisto: Työhyvinvointi, työolot, ammattieettiset kysymykset maija.manttari[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0001-8660-8110

Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto: Työyhteisöjen vuorovaikutus kaarina.monkkonen[a]uef.fi https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kaarina.monkkonen/

Kati Närhi,

Susi Salovaara, Lapin yliopisto: Digitalisaatio, tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen, susi.salovaara[at]ulapland.fi https://orcid.org/0000-0001-7818-8427

Laura Tiitinen, Lapin yliopisto: Sosiaalialan epäkohdat ja sananvapaus laura.tiitinen[at]ulapland.fi

 

Sosiaalityön koulutus ja tutkimus

Eeva Ekqvist, Tampereen yliopisto: Yliopistopedagoginen tutkimus eeva.ekqvist[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/eeva-ekqvist

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Sosiaalityön opiskelijoiden ohjaus työelämäjaksoilla rosi.enroos[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/rosi-enroos#expander-trigger--field-project-links

Camilla Granholm, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: undervisning i vetenskapligt skrivande och kvalitativa forskningsmetoder i socialt arbete camilla.granholm[a]helsinki.fi

Kirsi Günther, Turun yliopisto kirsi.gunther[a]utu.fi

Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön koulutus, sosiaalityön teoria ja oppihistoria, sosiaalipedagogiikka juha.hamalainen[a]uef.fi

Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto: sosiaalityön koulutus, monialainen osaaminen sote-aloilla anne-mari.jaakola[a]utu.fi

Johanna Kallio, Turun yliopisto: sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityön opiskelijoita koskeva tutkimus. jomkall[a]utu.fi

Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto; Monialainen opetus, monialaisuus sote-palveluissa, käytännönopetus, asiakasturvallisuus taru.kekoni[a]uef.fi  

Jari Lindh, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön asiantuntijuus ja professionaalisuus jari.lindh[a]uef.fi

Sanna Lähteinen, Sosnet / Lapin yliopisto: Sosiaalityön koulutus ja osaaminen, erikoissosiaalityöntekijän koulutus, sosiaalihuollon kelpoisuudet ja ammattihenkilölaki, ammattitaidon arviointi, asiakasturvallisuus sanna.lahteinen[a]ulapland.fi

Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, moniammatillinen vuorovaikutustutkimus, simulaatio-oppiminen, käytännön opetus, flipped-classroom kaarina.monkkonen[a]uef.fi https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kaarina.monkkonen/

Veera Niemi, Turun yliopisto veevi[a]utu.fi

Anneli Pohjola, Lapin yliopisto: Sosiaalityön koulutus ja osaaminen, koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet anneli.pohjola[a]ulapland.fi

Piia Puurunen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön oppihistoria ja teoria piia.puurunen[a]helsinki.fi

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto. jarrasin[a]utu.fi

Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto / Sosnet: Verkko-opetus, pedagogiikka mari.suonio[a]uef.fi

 

Sukupuoli

Leena Autonen-Vaaraniemi, Tampereen yliopisto Miestutkimus, isyys, miehet ja korona-arki, miehet lapsiperheiden eropalveluissa leena.autonen-vaaraniemi[a]tuni.fi https://orcid.org/0000-0003-3076-0441

Anniina Kaittila, Turun yliopisto: Lähisuhdeväkivalta, taloudellinen väkivalta parisuhteessa sairai[a]utu.fi

Marjo Kuronen, Jyväskylän yliopisto: Sukupuolistuneet ongelmat ja ammattikäytännöt sosiaalityössä, vanhemmuus, erityisesti äitiys, hyvinvointipalvelut, (laadullinen) kansainvälinen vertaileva tutkimus marjo.kuronen[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0002-7665-2158

Leo Nyqvist, Turun yliopisto: Maskuliinisuus, miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö leonyq[a]utu.fi

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Sukupuolisensitiivisyys, maskuliinisuus, sukupuoli ja koulu harry.lunabba[a]helsinki.fi

 

Terveys, kuntoutus ja vammaisuus

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Suvi Holmberg, Tampereen yliopisto: Syöpään sairastuminen, sairausarki, haavoittuneet elämäntilanteet, laadullinen terveystutkimus, diskursiiviset analyysimenetelmät ja liikkuva etnografia suvi.holmberg[a]tuni.fi https://www.tuni.fi/fi/suvi-holmberg

Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalinen toimintakyky: sirpa.kannasoja[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-4286-4988

Heli Kantola, Itä-Suomen yliopisto: Terveydenhuollon sosiaalityö, sairastaminen ja psykososiaalinen tuki, sosiaalityön käytännön menetelmät heli.kantola[a]uef.fi

Jari Lindh, Lapin yliopisto: sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus, työ- ja toimintakyky, osallisuus jari.lindh[a]ulapland.fi

Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto: terveyssosiaalityö, mielenterveyskysymykset, nuorten yhteisasiakkuudet monialaisissa palveluissa leena.leinonen[a]uef.fi

Eine Pakarinen, Itä-Suomen yliopisto: vammaispalvelujen sosiaalityö eine.pakarinen[a]uef.fi 

Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto: Vammaisuus ja sosiaalityö merja.tarvainen[a]uef.fi

 

Ympäristö ja kestävä kehitys

Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalityö, ympäristökysymykset ja sosiaalityö, osallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, rakenteellinen vaikuttaminen kati.narhi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-9071-0780

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Kestävä kehitys ja ympäristöasiat sosiaalityön ja sosiaalihuollon näkökulmasta aila-leena.matthies[a]chydenius.fi http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto: Kestävä kaupunkikehitys jarrasin[a]utu.fi

Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylän yliopisto: kososiaalinen työ, luonnonvarapolitiikka, ympäristökonfliktit ja tulevaisuusetiikka sosiaalityön näkökulmasta: satu.ranta-tyrkko[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-8519-7257