Sosiaalityön asiantuntijapankki

Sosiaalityön tieteenalan edustajat on koottu Sosnetin ylläpitämään sosiaalityön asiantuntijapankkiin. Sen tarkoitus on auttaa tunnistamaan sosiaalityön tutkimukseen perustuvat asiantuntijat eri yliopistoissa.

Asiantuntijapankki on tarkoitettu esimerkiksi erilaisten sidosryhmien ja median edustajien hyödynnettäväksi.

Digitaaliset palvelut ja opetuksen digitalisaatio
Ikääntyminen ja ikäihmisten palvelut
Köyhyys, toimeentulo, etuudet ja työttömyys
Lainsäädäntö ja uudistukset
Lastensuojelu ja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ
Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kansainväliset kysymykset
Mielenterveys, päihteet ja väkivalta
Osallisuus, yhteisöt ja vuorovaikutus
Rikollisuus ja rikosseuraamustyö
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus
Sosiaalityön johtaminen ja työolot
Sosiaalityön koulutus ja tutkimus
Sukupuoli
Terveys, kuntoutus ja vammaisuus
Ympäristö ja kestävä kehitys

 

Digitaaliset palvelut ja opetuksen digitalisaatio

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: podcast-luennot, video-luennot harry.lunabba[a]helsinki.fi

Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto: Monimuoto-opetus, yliopistopedagogiikka mari.suonio[a]uef.fiIkääntyminen ja ikäihmisten palvelut

Helky Häkli, Jyväskylän yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö helky.l.hakli[a]jyu.fi

Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö, hyvinvointi ja osallisuus sirpa.kannasoja[a]jyu.fi;

Riitta-Liisa Kinni, Itä-Suomen yliopisto: Terveyssosiaalityö, gerontologien sosiaalityö riitta-liisa.kinni[a]uef.fi

Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto: Ikääntyminen, yksinäisyys, sosiaalinen hyvinvointi, vanhuspalvelujen vaikuttavuus elisa.tiilikainen[a]uef.fi

Hanna Ristolainen, Itä-Suomen yliopisto: Ikäihmisten sosiaalipalvelut hanna. Ristolainen[a]uef.fi

Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto: Vanheneminen, ikääntyneiden hyvinvointi, syrjäytyminen, kuolema, vanhussosiaalityö marjaana.seppanen[a]helsinki.fi

Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto: Ikääntyneiden hoiva ja palvelujärjestelmä, gerontologinen sosiaalityö, käyttäjänäkökulma ja osallisuus heli.valokivi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0003-3370-0508

Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto: Gerontologinen sosiaalityö ja politiikka-analyysit marja.vaarama[a]uef.fi


 

Köyhyys, toimeentulo, etuudet ja työttömyys

Katja Forssén, Turun yliopisto: Lasten köyhyys ja huono-osaisuus vertailevasta näkökulmasta kafors[a]utu.fi

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto: nuorten kanssa tehtävä sosiaalityö, työttömyys. ilse.julkunen[a]helsinki.fi

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: aikuissosiaalityö:
aila-leena.matthies[a]chydenius.fi  http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Matilda Wrede-Jäntti, Helsingin yliopisto: nuoret, työtoiminta matilda.wrede-jantti[a]helsinki.fi ORCID: 0000 0003 0619 0290

 

 

Lainsäädäntö ja uudistukset

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: timo.harrikari[a]ulapland.fi

Laura Kalliomaa-Puha, Tampereen yliopisto: laura.kalliomaa-puha[a]tuni.fi 

Heidi Vanjusov, Itä-Suomen yliopisto: Päihdeasiakkaiden oikeudelliset kysymykset, email.heidi.poikonen[a]uef.fi


 

Lastensuojelu ja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ

Hannele Forsberg, Tampereen yliopisto hannele.forsberg[a]tuni.fi

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Lastensuojelu ja lapset, vankien perhesuhteet, perhetutkimus rosi.enroos[a]tuni.fi

Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto: Lapsen tilanteen arviointi lastensuojelussa anne-mari.jaakola[a]utu.fi

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Lastensuojelu timo.harrikari[a]ulapland.fi

Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelu, koulukotitutkimus taru.kekoni[a]uef.fi

Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto: Lapsuus, lasten osallistuminen, sukupolvien väliset suhteet ja kansalaisuus johanna.j.kiili[a]jyu.fi

Marjo Kuronen, Jyväskylän yliopisto: Vanhemmuus, erityisesti äitiys: marjo.l.a.kuronen[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0002-7665-2158

Aino Kääriäinen, Helsingin yliopisto: Lastensuojelu, dokumentaatio aino.kaariainen[a]helsinki.fi

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Lastensuojelu, oppilashuolto, lasten ja nuorten kohtaaminen harry.lunabba[a]helsinki.fi

Janissa Miettinen, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelun avohuolto, vaikuttavuus janissa.miettinen[a]uef.fi

Elina Pekkarinen, Turun yliopisto: Lastensuojelun avohuolto, huostaanotto, sijaishuolto, koulukodit sekä nuorisoikäisiin liittyvät erityiskysymykset elina.pekkarinen[a]utu.fi

Tarja Pösö, Tampereen yliopisto: tarja.poso[a]tuni.fi

Agnieszka Repo, Itä-Suomen yliopisto:

Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto: aino.ritala-koskinen[a]tuni.fi

Riitta Vornanen, Itä-Suomen yliopisto: Lastensuojelu, perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö riitta.vornanen[a]uef.fi

 

 

Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kansainväliset kysymykset

Janet Anand, Itä-Suomen yliopisto: Kansainvälinen sosiaalityö, maahanmuuttokysymykset, sosiaaligerontologia janet.anand[a]uef.fi

Merja Anis, Turun yliopisto: Monikulttuurinen sosiaalityö merani[a]utu.fi

Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto: Väkivaltatutkimus, Venäjä, lastensuojelu Venäjällä, venäjänkieliset Suomessa, sosiaalityön ammattikäytännöt, maahanmuuttajuus, ihmisoikeudet maija.jappinen[a]helsinki.fi

Annika Lillrank, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Migrationsforskning, narrativa metoder, hälsa- och sjukdom, socialt arbete annika.lillrank[a]helsinki.fi

Enni Mikkonen, Lapin yliopisto: Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävä työ, sosiaalityö globaalin Etelän kontekstissa enni.mikkonen[a]ulapland.fi

Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylän yliopisto: jälkikoloniaalinen teoria, lokaali-globaali -jatkumot sosiaalityössä, sosiaalityö Intiassa satu.ranta-tyrkko[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-8519-7257

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto: Maahanmuuttajien asumiseen liittyvät kysymykset jarrasin[a]utu.fi


 

Mielenterveys, päihteet ja väkivalta

Sanna Hautala, Lapin yliopisto: sanna.hautala[a]ulapland.fi

Anniina Kaittila, Turun yliopisto: Taloudellinen väkivalta parisuhteessa sairai[a]utu.fi

Hanna Kiuru, Turun yliopisto, itsetuhoilmiö, (nuoren) itsetuhoinen käyttäytyminen ja ammatillinen tuki hanna.kiuru[a]utu.fi

Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto: katja.kuusisto[a]tuni.fi

Merja Laitinen, Lapin yliopisto: Naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta, sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen moniammatillisesti merja.laitinen[a]ulapland.fi

Anna Nikupeteri, Lapin yliopisto: Naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta, eron jälkeinen vaino anna.nikupeteri[a] ulapland.fi 

Leo Nyqvist, Turun yliopisto: Lähisuhdeväkivalta leonyq[a]utu.fi

Elina Pekkarinen, Turun yliopisto: Nuorten mielenterveys kohorttitutkimuksissa, moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa ja psykiatriassa, elina.pekkarinen[a]utu.fi

Sisko Piippo, Itä-Suomen yliopisto: Väkivaltatyö sisko.piippo[a]uef.fi  

Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto: Sosiaalityön asiantuntijuus mielenterveystyössä ja vammaissosiaalityössä, mielenterveystyön ja vammaistyön asiakkuus  marjo.romakkaniemi[a]ulapland.fi

Elina Virokannas, Helsingin yliopisto: Päihdetutkimus, asiakkaiden näkökulma hyvinvointipalvelujärjestelmään, kokemusasiantuntijuus, identiteettitutkimus elina.virokannas[a]helsinki.fi

 

Osallisuus, yhteisöt ja vuorovaikutus

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Jari Lindh, Lapin yliopisto: Asiakkaiden osallisuus jari.lindh[a]ulapland.fi

Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot aini.pehkonen[a]uef.fi 

Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto: Moniammatillinen asiakastyö, asiakastyön vuorovaikutus kaarina.monkkonen[a]uef.fi

Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto: Kansalaisten ja asiakkaiden osallisuus: kati.narhi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-9071-0780

Irene Roivainen, Tampereen yliopisto: Yhteisösosiaalityö irene.roivainen[a]tuni.fi


 

Rikollisuus ja rikosseuraamustyö

Rosi Enroos, Tampereen yliopisto: Vankien perhesuhteet rosi.enroos[a]tuni.fi

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Lastensuojelu, nuoret rikoksentekijät, rikosseuraamustyö timo.harrikari[a]ulapland.fi

Sanna Hautala, Lapin yliopisto: sanna.hautala[a]ulapland.fi

Lasse Rautniemi, Tampereen yliopisto: rikosseuraamus ja sen vertaistuki lasse.rautniemi[a]tuni.fi

Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto: rikosseuraamusala, kriminologia, mari.suonio[a]uef.fi

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: SOTE-uudistus erityisesti sosiaalihuollon, asiakkaiden ja maaseudun näkökulmasta aila-leena.matthies[a]chydenius.fi http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Anneli Pohjola, Lapin yliopisto: Sote-uudistus, palvelujärjestelmän kehittäminen, asiakkaan asema palvelujärjestelmässä anneli.pohjola[a]ulapland.fi

Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipalveluiden marketisaatio timo.toikko[a]uef.fi

 

Sosiaalityön johtaminen ja työolot

Helena Blomberg-Kroll, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Työhyvinvointi, arvot, työolot helena.blomberg-kroll[a]helsinki.fi

Maija Mänttäri-van der Kuip, Jyväskylän yliopisto: Työhyvinvointi, työolot, ammattieettiset kysymykset maija.manttari[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0001-8660-8110

 

Sosiaalityön koulutus ja tutkimus

Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön koulutus, sosiaalityön teoria ja oppihistoria, sosiaalipedagogiikka juha.hamalainen[a]uef.fi

Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto; Moniammatillinen ja monitieteinen vuorovaikutustutkimus, uudet monitieteiset ja digitaaliset opetusmuodot taru.kekoni[a]uef.fi  

Jari Lindh, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityön asiantuntijuus ja professionaalisuus jari.lindh[a]uef.fi

Sanna Lähteinen, Sosnet / Lapin yliopisto: Sosiaalityön koulutus ja osaaminen, erikoissosiaalityöntekijän koulutus, sosiaalihuollon kelpoisuudet ja ammattihenkilölaki, ammattitaidon arviointi sanna.lahteinen[a]ulapland.fi

Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, moniammatillinen ja monitieteinen vuorovaikutustutkimus, monitieteiset ja digitaaliset opetusmuodot kaarina.monkkonen[a]uef.fi

Anneli Pohjola, Lapin yliopisto: Sosiaalityön koulutus ja osaaminen, koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet anneli.pohjola[a]ulapland.fi

 

Sukupuoli

Anniina Kaittila, Turun yliopisto: Taloudellinen väkivalta parisuhteessa sairai[a]utu.fi

Marjo Kuronen, Jyväskylän yliopisto: Sukupuolistuneet ongelmat ja ammattikäytännöt sosiaalityössä, vanhemmuus, erityisesti äitiys, hyvinvointipalvelut, (laadullinen) kansainvälinen vertaileva tutkimus marjo.kuronen[a]jyu.fi http://orcid.org/0000-0002-7665-2158

Leo Nyqvist, Turun yliopisto: Maskuliinisuus, miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö leonyq[a]utu.fi

Harry Lunabba, Helsingin yliopisto / Svenska social- och kommunalhögskolan: Sukupuolisensitiivisyys, maskuliinisuus, sukupuoli ja koulu harry.lunabba[a]helsinki.fi

 

Terveys, kuntoutus ja vammaisuus

Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto, kaisa.haapakoski[a]jyu.fi

Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalinen toimintakyky: sirpa.kannasoja[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-4286-4988

Heli Kantola, Itä-Suomen yliopisto: Terveydenhuollon sosiaalityö, sairastaminen ja psykososiaalinen tuki, sosiaalityön käytännön menetelmät heli.kantola[a]uef.fi

Jari Lindh, Lapin yliopisto: sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus, työ- ja toimintakyky, osallisuus jari.lindh[a]ulapland.fi

Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto: terveyssosiaalityö, mielenterveyskysymykset leena.leinonen[a]uef.fi

Eine Pakarinen, Itä-Suomen yliopisto: vammaispalvelujen sosiaalityö eine.pakarinen[a]uef.fi 

Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto: Vammaisuus ja sosiaalityö merja.tarvainen[a]uef.fi

 

Ympäristö ja kestävä kehitys

Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalityö, ympäristökysymykset ja sosiaalityö, osallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, rakenteellinen vaikuttaminen kati.narhi[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-9071-0780

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Kestävä kehitys ja ympäristöasiat sosiaalityön ja sosiaalihuollon näkökulmasta aila-leena.matthies[a]chydenius.fi http://orcid.org/0000-0001-5758-4869

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto: Kestävä kaupunkikehitys jarrasin[a]utu.fi

Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylän yliopisto: kososiaalinen työ, luonnonvarapolitiikka, ympäristökonfliktit ja tulevaisuusetiikka sosiaalityön näkökulmasta: satu.ranta-tyrkko[a]jyu.fi https://orcid.org/0000-0002-8519-7257