Valmistuneet väitöskirjat

Sosnet on koonnut tiedot Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallisessa tutkijakoulussa valmistuneista väitöskirjoista.

Valmistuneet väitöskirjat on listattu vuosittain aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Tutustu sosiaalityön väitöskirjoihin 1995-2019 (pdf).

Vuodesta 2020 eteenpäin tälle sivulle kootaan kaikki sosiaalityön tieteenalat väitöskirjat. Jos huomaat jonkin väitöskirjan puuttuvan listalta, lähetä siitä tieto Mari Suoniolle (mari.suonio(a)uef.fi).

Tuoreimmat väitökset

Vuosi 2021

Eeva Ekqvist: Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemykset tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tampereen yliopisto.

Anna Kylmäluoma: Lastenpsykiatriseen osastohoitoon päätyneen lapsen polku sekä avun ja tuen tarpeiden tulkitseminen palvelujärjestelmässä. Itä-Suomen yliopisto.

Eeva Rossi: Osista muodostuva kokonaisuus - Kuvaus gerontologisesta sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja niiden tutkimisesta. Lapin yliopisto.

Arttu Salo: Naama ruttuun muualla, kotona kohtuudella: Isen alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto ja isille sallitut alkoholinkäytön tavat. Tampereen yliopisto.

Vera Taube: Experiencing, working, learning: A grounded theory of intensive pedagogy with hard-to-reach youngsters. Itä-Suomen yliopisto.

Ziyu Wang: The experience of being and becoming for young Chinese people: A relational perspective. Helsingin yliopisto.

Vuosi 2020

Marjut Arola: Organisaatiokansalaisuus sosiaalityön professiossa. Itä-Suomen yliopisto.

Riti Esberg: Iranista Suomeen muuttaneiden naisten sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Turun yliopisto.

Susanna Hoikkala: Historiallinen tapaustutkimus lastensuojelulaitoksen rajoittamis- ja kurinpitokäytännöistä 1050-2000. Helsingin yliopisto.

Anne-Mari Jaakola: Lapsen tilanteen arviointi lastensuojelun sosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto.

Leena Leinonen: Sosiaalityön ja terapian rajapinnalla – sosiaalityön terapeuttinen orientaatio ja ammatillinen itseymmärrys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Itä-Suomen yliopisto.

Tiina Lehto-Lundén: Lapsi tukiperheessä. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimuks lasten kokemuksista. Helsingin ylilopisto.

Roberta Motiečienė: Constructing child and family social work discursive practices in the context of Lithuania. Lapin yliopisto.

Jóna Margrét Ólafsdóttir: Addiction within Families The impact of substance use disorder on the family system. Lapin yliopisto.

Anu-Riina Svenlin: Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta. Lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet. Jyväskylän yliopisto

Seija Siivola: Adoptio osa elämää - Kotimaisesti adoptoitujen kertomuksia. Lapin yliopisto