Valmistuneet väitöskirjat

Sosnet on koonnut tiedot Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallisessa tutkijakoulussa valmistuneista väitöskirjoista.

Valmistuneet väitöskirjat on listattu vuosittain aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Tutustu Sosnetin tutkijakoulussa valmistuneisiin väitöskirjoihin 1995-2019 (pdf).

Vuodesta 2020 eteenpäin tälle sivulle kootaan kaikki sosiaalityön tieteenalat väitöskirjat. Jos huomaat jonkin väitöskirjan puuttuvan listalta, lähetä siitä tieto Mari Suoniolle (mari.suonio(a)uef.fi).

Tuoreimmat väitökset

Vuosi 2023

Anne Frimodig: Asiakasarvon ulottuvuudet lasten sijaishuollon hankinta- ja valintakäytännöissä. Itä-Suomen yliopisto.

Nanne Isokuortti: Understanding implementation in child and family social work: Process evaluation of the Systemic Practice Model in Finland. Helsingin yliopisto. 

Akiko Kosaka: Seitaro Kubota´s Thinking about Powerty: a Piece of Japanese Social Work History. Itä-Suomen yliopisto. 

Milla Mäkinen: "Ihminen minäkin olen": kokemuksia monimuotoisuudesta ja sosiaalipalveluiden palveluekosysteemistä. Lapin yliopisto. 

Tarja Pelkonen: Isyys lastensuojelun sijaishuollon institutionaalisessa kontekstissa. Itä-Suomen yliopisto. 

Paula Salenius: Koulukotisijoitus ja miehen identiteetin rakentuminen. Tutkimus 1950–60-luvuilla Järvilinnan vastaanottokotiin ja Pernasaaren koulukotiin sijoitettujen miesten elämäkerrallisista narratiiveista. Jyväskylän yliopisto.

Pedro Silva: Social Work in the Revolution: political agency and intervention of social workers in the democratic transition in Portugal (1974-1975). Jyväskylän yliopisto. 

Enna Toikka: Lasten ja nuorten elämäntyytyväisyys koetun köyhyyden ja materiaalisen puutteen kontekstissa. Turun yliopisto.

Sami Ylistö: Työttömyys, nuoret ja aktivointi. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien nuorten elämänhallinnallisista valinnoista työmarkkinoilla. Jyväskylän yliopisto.

Vuosi 2022

Elina Aaltio: Effectiveness of the Finnish Systemic Practice Model for children’s social care. A realist evaluation. Jyväskylän yliopisto. 

Eeva Järveläinen: The multiple meanings of social interaction. Rhetoric analysis on the significance of social interaction between social work professionals and people with a history of crime. Itä-Suomen yliopisto.

Tuula Kaitsaari: Restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin arviointi, työhyvinvointi ja muutoskokemukset yliopistokontekstissa  sovittelyyn osallistuneiden sovittelijoiden kokemana. Turun yliopisto.

Tuuli Lamponen: Kiireellisen sijoituksen päätöksenteko lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnä. Tampereen yliopisto.

Terhi Myller: Sosiaalityön ammatillinen työkulttuuri suhdeperustaisena sosiaalityönä maaseudulla ja kaupungissa. Itä-Suomen yliopisto. 

Tiina Määttä: Migrant identity orientations and sense of place and belonging reimagined via transitions through liminal spaces. Tampereen yliopisto.

Sisko Piippo: Lähisuhdeväkivallan kohtaamisen rakenteet, käytännöt ja toimijuus sosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto. 

Hanna Ristolainen: Ikäihmisten palveluohjausmallien vaikuttavuus: monimenetelmällinen vaikutusten ja prosessin arviointi. Itä-Suomen yliopisto. 

Vuosi 2021

Kathrin Beck: School social work in the context of German and Finnish welfare regimes and child welfare systems. Itä-Suomen yliopisto.

Eeva Ekqvist: Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemykset tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tampereen yliopisto.

Essi Julin: Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta: vanhempien näkökulma. Tampereen yliopisto.

Anna Kylmäluoma: Lastenpsykiatriseen osastohoitoon päätyneen lapsen polku sekä avun ja tuen tarpeiden tulkitseminen palvelujärjestelmässä. Itä-Suomen yliopisto.

Päivi Pietarila: Erityistarpeisen lapsen adoptoiminen vanhempien kokemana. Tutkimus vanhemmuuden rakentumisesta ja erityistarpeisuuden merkityksistä. Lapin yliopisto.

Eeva Rossi: Osista muodostuva kokonaisuus - Kuvaus gerontologisesta sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja niiden tutkimisesta. Lapin yliopisto.

Arttu Salo: Naama ruttuun muualla, kotona kohtuudella: Isen alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto ja isille sallitut alkoholinkäytön tavat. Tampereen yliopisto.

Vera Taube: Experiencing, working, learning: A grounded theory of intensive pedagogy with hard-to-reach youngsters. Itä-Suomen yliopisto.

Erna Törmälehto: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina. Tampereen yliopisto.

James William Vennola-Stover: Forced Care Directed at Psychiatric Clients. A Study of Emotional Suppression in Psychiatric Seclusion. Jyväskylän yliopisto. 

Ziyu Wang: The experience of being and becoming for young Chinese people: A relational perspective. Helsingin yliopisto.

Vuosi 2020

Marjut Arola: Organisaatiokansalaisuus sosiaalityön professiossa. Itä-Suomen yliopisto.

Riti Esberg: Iranista Suomeen muuttaneiden naisten sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Turun yliopisto.

Susanna Hoikkala: Historiallinen tapaustutkimus lastensuojelulaitoksen rajoittamis- ja kurinpitokäytännöistä 1050-2000. Helsingin yliopisto.

Suvi Holmberg: Arki ei pysähdy. Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa. Tampereen yliopisto. 

Anne-Mari Jaakola: Lapsen tilanteen arviointi lastensuojelun sosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto.

Leena Leinonen: Sosiaalityön ja terapian rajapinnalla – sosiaalityön terapeuttinen orientaatio ja ammatillinen itseymmärrys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Itä-Suomen yliopisto.

Tiina Lehto-Lundén: Lapsi tukiperheessä. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimuks lasten kokemuksista. Helsingin ylilopisto.

Roberta Motiečienė: Constructing child and family social work discursive practices in the context of Lithuania. Lapin yliopisto.

Jóna Margrét Ólafsdóttir: Addiction within Families The impact of substance use disorder on the family system. Lapin yliopisto.

Johanna Ranta: Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Tampereen yliopisto. 

Anu-Riina Svenlin: Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta. Lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet. Jyväskylän yliopisto

Seija Siivola: Adoptio osa elämää - Kotimaisesti adoptoitujen kertomuksia. Lapin yliopisto