Käytännönopetus

Sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeuden tuottavan sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalityöntekijälle ammatilliset valmiudet toimia sosiaalihuollon vaativissa asiakas- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa keskeisellä sijalla on käytännönopetus, jolla tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä tutkimusperustaista työelämäsuhteissa tapahtuvaa oppimista.

Käytännönopetusta ei ole mielekästä irrottaa erilliseksi osaksi koulutuksesta. Ratkaisua voidaan perustella teorian ja käytännön kiinteällä yhteydellä, koska suurin osa sosiaalityön teoriasta liittyy läheisesti tai välittyneemmin sosiaalityön työmenetelmiin, välineisiin tai ylipäätään sosiaalityöntekijän toimintaan käytännöissä.

Tavallisesti käytännönopetuksen käsitteellä viitataan kuitenkin niihin opintojaksoihin, joissa opiskelijan oppimisympäristö vaihtuu yliopistosta sosiaalityön kentälle ja sosiaalityöntekijöiden työpaikoille.

Käytännönopetuksen kehittäminen

Sosnetin yliopistot kehittävät yhteistyössä sosiaalityön koulutukseen sisältyvää käytännönopetusta koulutuksen laadun ja valtakunnallisen yhtenäisyyden varmistamiseksi. Sosnetissa on kiinnitetty erityistä huomiota erityisesti sosiaalityön käytännönopetuksen oppimis- ja osaamistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin liittyvien kriteerien yhteiseen jäsentämiseen. Näitä on kuvattu Sosnetin julkaisussa Sosiaalityön käytännönopetuksen osaamistavoitteet ja oppimisen arviointikriteerit (2019).

Tutustu Sosnetin julkaisuun

Ohjaajakoulutus

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat kehittäneet käytännönopetuksen tueksi valtakunnallista ohjaajakoulutusta sosiaalityön opiskelijoiden käytännönopetuksen ohjaajina toimiville sosiaalityöntekijöille. 5 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021 ja se on toteutettu nyt kaksi kertaa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjaukseen ja siten vahvistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen laadukasta toteutumista. Koulutus antaa osallistujalle mahdollisuuden oman ammatillisen toiminnan reflektointiin. Laadukas ohjaus tukee opiskelijoiden kiinnittymistä sosiaalityön tehtäviin ja antaa työnantajille mahdollisuuden esittäytyä opiskelijalle tulevaisuuden työpaikkana.

Haku seuraavaan koulutukseen toteutetaan 15.5.-14.8.2023. Katso lisätietoja valtakunnallisesta koulutuksesta!  

Koulutukseen sisältyy kuusi verkossa tapahtuvaa reaaliaikaista tapaamista, joihin osallistuminen on osa koulutuksen suorittamista. Koulutuksen lähipäivien aikataulut ilmoitetaan koulutuksen verkkosivuilla viimeistään 15.5.2023. 

Tutustu 2023-2024 toteutettavan ohjaajakoulutuksen esitteeseen esitteeseen (pdf).