Käytännönopetus

Sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeuden tuottavan sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalityöntekijälle ammatilliset valmiudet toimia sosiaalihuollon vaativissa asiakas- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa keskeisellä sijalla on käytännönopetus, jolla tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä tutkimusperustaista työelämäsuhteissa tapahtuvaa oppimista.

Käytännönopetusta ei ole mielekästä irrottaa erilliseksi osaksi koulutuksesta. Ratkaisua voidaan perustella teorian ja käytännön kiinteällä yhteydellä, koska suurin osa sosiaalityön teoriasta liittyy läheisesti tai välittyneemmin sosiaalityön työmenetelmiin, välineisiin tai ylipäätään sosiaalityöntekijän toimintaan käytännöissä.

Tavallisesti käytännönopetuksen käsitteellä viitataan kuitenkin niihin opintojaksoihin, joissa opiskelijan oppimisympäristö vaihtuu yliopistosta sosiaalityön kentälle ja sosiaalityöntekijöiden työpaikoille.

Käytännönopetuksen kehittäminen

Sosnetin yliopistot kehittävät yhteistyössä sosiaalityön koulutukseen sisältyvää käytännönopetusta koulutuksen laadun ja valtakunnallisen yhtenäisyyden varmistamiseksi. Sosnetissa on kiinnitetty erityistä huomiota erityisesti sosiaalityön käytännönopetuksen oppimis- ja osaamistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin liittyvien kriteerien yhteiseen jäsentämiseen. Näitä on kuvattu Sosnetin julkaisussa Sosiaalityön käytännönopetuksen osaamistavoitteet ja oppimisen arviointikriteerit (2019).

Tutustu Sosnetin julkaisuun

Ohjaajakoulutus

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat parhaillaan kehittämässä käytännönopetuksen tueksi valtakunnallista ohjaajakoulutusta sosiaalityön opiskelijoiden käytännönopetuksen ohjaajina toimiville sosiaalityöntekijöiden. 5 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus pilotoidaan syksyllä 2021.