Tutkimus ja vaikuttaminen
sosnet_03.jpg

Yhteistyö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa

Sosnet pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttaakseen sosiaalityön sekä erityisesti sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kannalta keskeisiin asioihin ja niiden yhteiskunnalliseen kehitykseen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on luonnollinen osa verkoston toimintaa. Verkostoyhteistyön avulla voidaan tehostaa yhteistä vaikuttamista ja tehdä sen osalta myös työnjakoa verkoston sisällä.

Tutustu Sosnetin

Yliopistotasoinen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus

Valtion sosiaalityön yliopistotasoinen tutkimusrahoitus on ollut haettavissa vuodesta 2020 lähtien. Tutustu aiemmin rahoitettuihin hankkeisiin.

Sosiaalityön tutkimus yliopistoissa

Sosiaalityön tarvitsemaa teoreettista perustietoa tuottavat ensisijaisesti yliopistot. Tutustu tarkemmin sosiaalityön tutkimuksen profiileihin eri yliopistoissa. 

Asiantuntijapankki

Sosiaalityön tieteenalan edustajat on koottu Sosnetin ylläpitämään sosiaalityön asiantuntijapankkiin. Sen tarkoitus on auttaa tunnistamaan sosiaalityön tutkimukseen perustuvat asiantuntijat eri yliopistoissa.

Asiantuntijapankki on tarkoitettu esimerkiksi erilaisten sidosryhmien ja median edustajien hyödynnettäväksi.


Sosiaalityön tiedeblogi

Sosnetin Vaikuttamisen työvaliokunta on perustanut Sosiaalityön tiedeblogin, jonka tarkoituksena on popularisoida sosiaalityön tiedettä ja sosiaalityön tutkijoiden tekemää tutkimustyötä.

Blogi on syntynyt tarpeesta tehdä näkyväksi sosiaalityön tutkijoiden tekemää tutkimustyötä ja mahdollistaa tutkimukseen perustuvien puheenvuorojen kautta osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Blogissa julkaistaan puheenvuoroja, jotka perustuvat sosiaalityön empiiriseen tutkimukseen, sen teoreettisiin kysymyksiin tai käytännön ja teorian yhdistämiseen. Puheenvuorot voivat olla myös kirja-arvioita tai konferenssiraportteja, joissa sosiaalityötä käsitellään tieteenalalle tunnusomaisten kysymyksenasetteluiden välityksellä. Blogissa voidaan esitellä myös kansainvälisiä tieteenalan tutkimuksia ja teoreettisia avauksia.

Tutustu tiedeblogiin

Sosiaalityön tiedeblogi

Blogin toimituskunnan muodostavat VTT Harry Lunabba, YTT Maija Mänttäri-van der Kuip ja YTT Tuija Eronen.

Toimituskuntaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: sosiaalityontiedeblogi@gmail.com.

Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan tekstiäsi julkaistavaksi Sosiaalityön tiedeblogissa, tutustu kirjoittajille tarkoitettuihin ohjeisiin