Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuodesta 2020 lähtien rahoitusta yliopistotasoisille tutkimushankkeille, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta.

Sosnetin sivuille on koottu tiedot kaikista tähän mennessä rahoitetuista hankkeista

Lisätietoa sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustuksesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.