Vuonna 2022 rahoitetut hankkeet
Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava)

Johtaja apulaisprofessori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto

Toteuttajat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto
Yhteistyökumppaneina mukana CASCADE - Centre for Children's Social Care Research and Development (University of Cardiff, UK), Helsingin kaupungin lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Itla, Kasper ry, Osallisuuden aika ry, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja THL.

Aikataulu 1.1.2023-31.12.2024

KATA - Humanitaaristen katastrofien kohtaaminen, työmenetelmät ja adaptiivinen hallinta sosiaalityössä

Johtaja professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto

Toteuttajat Lapin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Asiantuntijakumppanina toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Aikataulu 1.9.2022–31.12.2024

Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä – sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus NEPSOS

Johtaja professori Merja Anis, Turun yliopisto

Toteuttajat Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Yhteistyökumppaneina on myös alueellisia kehittämishankkeita ja kehittämistyön toimijoita.

Aikataulu: 11/2022–10/2024

Hankkeen verkkosivut

Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja (SUOJATIE)
Johtaja dosentti Johanna Hiitola, Oulun yliopisto

Toteuttajat Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto
Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa, (ASTULA-hanke)

Johtaja vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Aino Kääriäinen (VTT), Helsingin yliopisto

Hankkeessa mukana Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

Aikataulu 1.8.2022–31.7.2024

Hankkeen verkkosivut
Vardagseffekter i systemisk praxis – en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX

Ledare professor Ilse Julkunen, Helsingfors universitet

Projektgenomförare: Helsingfors universitet, SSKH vid Helsingfors universitet, Novia, FSKC

Projektet genomförs i tre välfärdsområden:
Västra Nylands välfärdsområde
Egentliga Finlands välfärdsområde
Österbottens välfärdsområde

Tidtabell: 1.10. 2022 - 30.9.2024

Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä, (AISAPA)

Johtaja yliopistonlehtori, dosentti Suvi Raitakari, Tampereen yliopisto

Toteuttajat: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC, hankehallinnoija), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SONet BOTNIA (Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus), Pikassos (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus)

Aikataulu 1.1.2023-31.12.2024

Hankkeen verkkosivut: suomeksi ja englanniksi

Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA)
Kohti tutkimusperustaista osallisuuden edistämistä nuorten aikuisten sosiaalityössä (NuoriSo)

Johtaja apulaisprofessori, dosentti Henna Pirskanen, Lapin yliopisto

Toteuttajat: Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto

Aikataulu 1.9.2022–31.12.2024

Hankkeen verkkosivut