Useimmin kysytyt kysymykset erikoistumiskoulutukseen hakijoille
Sosiaalityön opinnoista ja gradusta saamani arvosanat eivät ole hyviä, onko minulla mahdollisuutta päästä koulutukseen? 
Haussa pisteitä voi saada sosiaalityön opinnoista ja opinnäytteestä yhteensä enintään 6 pistettä, työkokemuksesta enintään 3 pistettä ja perustelutehtävästä enintään 8 pistettä. Aiemmilla opinnoilla saatavan pisteytyksen merkitys on suuri, mutta vielä suurempi suhteellinen merkitys on perustelutehtävästä saatavilla pisteillä, johon jokainen voi itse vaikuttaa merkittävästi.

Lisäksi juuri kyseisen opiskelijahaun hakupaine (hakijamäärä) ratkaisee lopulta, miten korkealle sisäänpääsyn pistemäärä nousee.
Paljonko erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen on ollut aiemmin hakijoita?

Hakijamäärät ovat vaihdelleet eri vaiheissa. Alkuvaiheessa uusimuotoisen erikoistumiskoulutuksen ollessa maksullinen, olivat hakijamäärät yleensä alhaisemmat. Viime hakujen yhteydessä koulutukseen on hakenut keskimäärin reilut 60 sosiaalityöntekijää kussakin haussa.

Edellisten hakukierrosten hakijamäärät ovat olleet:

  • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus: 26 aloituspaikkaa, yhteensä 41 hakijaa (v. 2021)
  • Lapsi- ja perhesosiaalityön opintosuunta: 30 aloituspaikkaa, yhteensä 45 hakijaa (v. 2021)
  • Lastensuojelun opintosuunta: 30 aloituspaikkaa, yhteensä 66 hakijaa (v. 2020)
  • Hyvinvointipalvelujen erikoisala: 26 aloituspaikkaa, yhteensä 63 hakijaa (v. 2019)
  • Rakenteellinen sosiaalityö: 30 aloituspaikkaa, yhteensä 62 hakijaa (v. 2022) 
  • Kuntouttava sosiaalityö: 24 aloituspaikkaa, yhteensä 52 hakijaa (v. 2019)
Minkälaista työtodistusta edellytätte?

Työtodistus voi olla joko oman esimiehen tai henkilöstöhallinnon edustajan antama. Todistuksesta tulee käydä ilmi vähintään työtehtävä (tehtävänimike) ja työssäoloaika.

Nykyisestä työtehtävästä hankittu työkokemus voidaan todentaa vain työtodistuksesta, joten voi olla tarpeen pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Nykyisestä työtehtävästä ei ole kuitenkaan tarpeen pyytää työtodistusta, jos työkokemuksen voi todentaa aiemmilla todistuksilla. Haussa huomioidaan työkokemus vain 5 vuoteen saakka (60 kk).

Ks. lisätietoja työkokemuksen huomioimisesta Hakuoppaasta sivulta 6.