Ohje oikaisupyynnön tekemiseen 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opiskelijavalinta keväällä 2024

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen viimeistään 4.4.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikki erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kevään 2024 haun oikaisuvaatimukset toimitetaan keskitetysti Helsingin yliopistolle.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on tultava ilmi:

  • Mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee (eli tieto opiskelijavalintapäätöksestä ja hakukohteesta)
  • Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi (eli miltä osin arvostelussa on tapahtunut virhe)
  • Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Päätös, johon haet muutosta (kopio riittää), saat kirjallisen päätöksen sähköpostitse (ja postitse jos et ole antanut lupaa pelkkään sähköiseen asiointiin)
  • Tieto siitä, milloin tulos on julkaistu
  • Asiakirjat, joihin vetoat
  • Mikäli käytät asiamiestä, on hänen liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Valtakirjaa ei vaadita asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Helsingin yliopiston kirjaamoon. Asian vireille saamiseksi riittää, että oikaisuvaatimus on toimitettu kirjaamoon viimeistään 4.4.2024 klo 15.00. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin.

Helsingin yliopiston kirjaamon ja arkiston yhteystiedot

Postiosoite: Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen haku, Helsingin yliopiston arkisto ja kirjaamo, PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 University of Helsinki

Sähköpostisoite: hy-arkki@helsinki.fi (henkilötunnuksia tai arkaluonteista tietoa sisältäviä dokumentteja tulee lähettää vain suojattuna/salattuna sähköpostina) – Viestin otsikossa tulee mainita: Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen haku