Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet
Koronaviruspandemia ja sosiaalityö – glokaalit haasteet ja ratkaisut (PANDA)

Johtaja professori Timo Harrikari, Lapin yliopisto

Toteuttaja Lapin yliopisto

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa)

Johtaja professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja Jyväskylän yliopisto

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Lapsen tukena - tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU)

Johtaja dosentti Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto

Toteuttajat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: Kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta (INSOTE)

Johtaja yliopistotutkija, dosentti Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto

Toteuttaja Tampereen yliopisto

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT)

Hankkeen johtaja professori Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto

Tutkimuksen toteuttajat: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus (LANUPS)

Johtaja professori Merja Anis, Turun yliopisto

Toteuttajina Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla

Tutkimuksen johtaja professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto

Toteuttajina Tampereen yliopisto ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut

Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD)

Johtaja Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Toteuttajina Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Aikataulu 2021-2022

Hankkeen verkkosivut