Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA)

Johtaja professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto

Toteuttajat Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) ja Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB), Y-säätiö ja Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Aikataulu 1.9.2021-31.12.2023

Hankkeen verkkosivut

Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen

Johtaja akatemiatutkija Mia Hakovirta, Turun yliopisto

Hankkeessa mukana mukana Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Pankki, ITLA, Vasso, SoNetBotnia, Marttaliitto, Takuusäätiö sekä kuntia

Lisätietoa hankkeesta

Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (SOSKIELI)

Johtaja dosentti Camilla Nordberg, Åbo Akademi

Toteuttajat Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto

Aikataulu 1.11.2021-31.12.2023

Hankkeen verkkosivut

Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa)

Johtaja professori Janet Carter Anand, Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja Itä-Suomen yliopisto

Aikataulu 1.9.2021-31.8.2023

Hankkeen verkkosivut

Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä

Johtaja apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto

Toteuttajat Tampereen yliopisto, SOS-Lapsikylä, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu

Aikataulu 1.9.2021-31.12.2023

Hankkeen verkkosivut

Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus?

Johtaja tenure track -professori, dosentti Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto

Aikataulu 1.7.2021-31.12.2023

Hankkeen verkkosivut

Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä

Johtaja professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja Itä-Suomen yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu

Aikataulu 1.11.2021-31.12.2023

Hankkeen verkkosivut

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä – LAMPE

Johtaja sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen

Toteuttajat Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti ja SONetBOTNIA, Seamk oy

Aikataulu 1.10.2021-30.9.2023

Hankkeen verkkosivut

Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa)

Hankkeen johtaja dosentti Jari Lindh, Lapin yliopisto

Toteuttajat Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Kehitysvammaliitto

Aikataulu 1.7.2021-31.12.2023

Uutinen hankkeen käynnistymisestä