Vuonna 2023 rahoitetut hankkeet
Lapsinäkökulmainen arviointi ja työskentely vaativissa erotilanteissa (LATVE)

Johtaja professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto

Toteuttajat

Aikataulu

Perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU)

Johtaja Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto

Toteuttajat

Aikataulu

Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa (IKÄPÄ)

Johtaja Elina Virokannas 

Toteuttajat  

Aikataulu: 

Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO)

Johtaja professori Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto

Toteuttajat

Aikataulu 
Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA)

Johtaja professori Johanna Kallio, Turun yliopisto 

Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto

Aikataulu: 2023-

Hankkeen verkkosivuille

 

Lastensuojelu sosiaalisina verkostoina – Kohti ekologista, suhdeperustaista ja systeemistä agendaa? (CHILD-SOCNET)

Johtaja professori Timo Harrikari, Helsingin yliopisto

Toteuttajat 

Aikataulu 

Digitaalisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sosiaalityössä (DIGISOS)

Johtaja professori emeritus Leo Nyqvist, Turun yliopisto ja Marita Husso, Jyväskylän yliopisto

Toteuttajat: Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Aikataulu: 2023-

Hankkeen verkkosivut

Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA) 

Johtaja Teemu Rantanen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Toteuttajat

Aikataulu 

Ikääntyneiden palveluohjaus hyvinvointialueilla, asiakasturvallisen ja vaikuttavan palveluohjauksen kehittäminen muuttuvissa paikoissa ja tiloissa (IPO)

Johtaja professori Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto  

Toteuttajat:

Aikataulu Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla (RA-VATTI)

Johtaja Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto

Toteuttajat

Aikataulu

 

Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla – saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea? (Nuppu)

Johtaja: Katja Kuusisto, professori

Toteuttajat: Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tampereen yliopisto, hyvinvointitieteiden yksikkö

Keskeiset kumppanit: Konsortiokumppaneina A-klinikkasäätiö ja Pikassos; muut yhteistyökumppanit Pesäpuu ry, hyvinvointialueita

Aikataulu: 1.6.2023-31.12.2025 

Hankkeen verkkosivut 

Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA)

Johtaja Eveliina Heino, Helsingin yliopisto

Toteuttajat

Aikataulu

Sovittua hoivaa: omaishoitosopimus omaishoitajan ja työntekijän yhteistyön käsikirjoituksena (SOHO)

Johtaja dosentti Kirsi Günther

Toteuttajat

Aikataulu