Romanit Suomessa ja Euroopassa 5op

Opintojakson järjestää Turun yliopisto. Opintojakson koodi STYÖ7077. Turun yliopiston sosiaalityön pääaineopiskelijat sekä monikulttuurisuus-opintoja ja avoimen opintoja suorittavat: STYÖ7077 Romanit Suomessa ja Euroopassa 3-5op.

Opintojakson ajankohta: 19.3.-31.5.2024 

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat sekä Turun yliopiston Monikulttuurisuus -opintokokonaisuuden opiskelijat ja avoimen yliopiston erillissopimuksella kurssin suorittavat opiskelijat. Sosnetin opiskelijat ilmoittautuvat Sosnetin kautta ja Turun yliopiston sekä monikulttuurisuuden ja avoimen opiskelijat Turun yliopiston Pepin kautta. 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva
romanikysymyksistä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa jostakin itse valitusta erityiskysymyksestä. 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään romanien asemaan ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita, historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti, yhteiskunnallinen asemaa ja toiminta yhteiskunnassa. Opintojaksolla käsitellään myös kerjäävien romanien asemaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdentumista romaniväestölle.
Toteutustavat: Kurssilla tutustutaan itsenäisesti suomalaiseen ja ulkomaiseen romaneja käsittelevään verkkomateriaaliin sekä laaditaan loppuessee. Kurssiympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia. Sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena, tekevät lisäksi laajennetun esseen tai suorittavat kirjallisuuskuulustelun (2 op) sähköisenä tenttinä. Kirjallisuuskuulustelu on mahdollinen vain Turun yliopiston opiskelijoille.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin ja kommentointiin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistujamäärää ei ole rajoitettu paitsi avoimen opetuksen osalta (10).
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Kurssitehtäviä kommentoivat asiantuntijat ja  arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta. Argumentointi ja vertaistyöskentely määrittävät 1/3 ja loppuessee 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä tehtävissä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, äänitiedostot, luentotallenteet) että oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa. Opintojakso toteutettu aiemmin nimellä "Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa"
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto
Tekijä: Tuula Kaitsaari, VTT, Turun yliopisto
Vastuuopettaja: Tuula Kaitsaari, VTT, sosiaalityön ma. lehtori, tuanka(a)utu.fi, Turun yliopisto