Uutiset

Valtion rahoitus erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen

22.1.2019 9:00

Valtion koulutuskorvauksia on laajennettu koskemaan myös sosiaalihuollon yliopistollista erikoistumiskoulutusta. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellun lakimuutoksen mukaan sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot voivat jatkossa saada valtion korvausta sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä.

Tätä koskeva sosiaalihuoltolain muutos tulee voimaan 1.4.2019. Lakia sovelletaan niiden henkilöiden koulutuskustannusten korvaamiseen, jotka saavat sosiaalityöntekijän erikoispätevyyden 1.1.2019 jälkeen.

Valtion korvaus kohdentuu erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen, jota Sosnet on järjestänyt yliopistojen sosiaalityön yksiköiden yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa.

Sosnetin näkemyksen mukaan valtion rahoituksen saaminen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen on hieno uutinen sosiaalihuollon asiakkaille, sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön koulutusvastuuyliopistoille. Tämän eteen Sosnet on tehnyt sitkeästi työtä yli vuosikymmenen ajan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Koulutuskorvausten suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Lain säätämisen yhteydessä eduskunta on edellyttänyt, että hallitus huolehtii koulutuksesta maksettavien korvausten asianmukaisuudesta ja opintomaksujen kohtuullisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuuden ja osaamisen turvaamiseksi.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtion-koulutuskorvauksia-laajennetaan-sosiaalityon-erikoistumiskoulutukseen?fbclid=IwAR16P-nbjj8wl9x-zcoAajZ3XGOVazeLtl2rhqf6ZRzgUspEv5yjeg49Wbk

Lisätietoja Sosnetin järjestämästä erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta: https://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Uusimuotoinen-erikoistumiskoulutus

Sosnetin lausunto lakimuutoksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 20.11.2018: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=9b884fbf-8891-4c2a-bdcd-59b074a6ff51