Uutiset

Seminaari Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta 15.3.2019

25.1.2019 13:00

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet järjestävät yhteistyössä seminaarin:

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi
asiakasturvallisuuden näkökulmasta


Perjantai 15.3.2019 klo 12–16
Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Metsätalo, Sali 1 ja etäyhteys


Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015), jonka tarkoitus on edistää asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu.

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon selvittäminen voidaan käynnistää, jos on perusteltua aihetta olettaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa on puutteita.

Seminaarin tavoitteena on jäsentää sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ja ammattitaidon arvioinnista on tutustuttavissa täällä.


Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sosiaalityöntekijän ammattitaidosta!

Yhteistyöterveisin
Valvira & Sosnet