Ammattitaidon arviointi

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015), jonka tarkoitus on edistää asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu.

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon selvittäminen voidaan käynnistää, jos on perusteltua aihetta olettaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa on puutteita.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet järjestävät yhteistyössä seminaarin:

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi
asiakasturvallisuuden näkökulmasta

Perjantai 15.3.2019 klo 12–16
Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Metsätalo, Sali 1 ja etäyhteys

Seminaarin tavoitteena on jäsentää sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Sosnetin julkaisussa Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta on kuvattu niitä ammatillisia tietoja ja taitoja, jotka sosiaalityöntekijällä tulee olla yliopistokoulutuksensa pohjalta ja joiden arviointi voi tulla ajankohtaiseksi asiakasturvallisuuden riskin toteutumisen näkökulmasta. Julkaisuun voi tutustua täällä.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti sosiaalityöntekijöille, heidän lähiesimiehilleen ja työnantajan edustajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua joko Helsingin yliopiston tiloissa tai suoratoistona omalta tietokoneelta. Tilaisuus on maksuton.  

Tarkempi OHELMA (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Markus Henriksson: Ammattihenkilölakiin sisältyvä ammattitaidon arviointi

Anneli Pohjola: Mitä asiakasturvallisuuteen liittyviä näkökohtia nousi esille ammattihenkilölakia koskevassa selvityksessä?

Aini Pehkonen: Sosiaalityöntekijän ammatillisen osaamisen kriteerit asiakasturvallisuuden näkökulmasta

Anna Tiili: Miten ammattitaito ja ammatillisen osaamisen kriteerit näyttäytyvät sosiaalityöntekijälle?

Riitta Husso: Ammatillisen osaamisen suhde asiakasturvallisuuteen

Lisätietoja tarvittaessa:
Sanna Lähteinen (@ulapland.fi)
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK