Uutiset

Rakenteellisen sosiaalityön opiskelijahaku 27.3.-23.4.2018

12.2.2018 8:00

Yliopistot ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen ja tiedon siitä, että erikoissosiaalityöntekijän koulutus Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön ja Rakenteellisen sosiaalityön erikoisaloilla päästään käynnistämään vuoden 2018 aikana. Opiskelijahaut järjestetään seuraavasti:

- Rakenteellinen sosiaalityö: 27.3.-23.4.2018. Hakuopas ja valintakriteerit julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä. Koulutus alkaa syyslukukaudella 2018.

- Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: Haku järjestetään syksyllä 2018 ja koulutus alkaa kevätlukukaudella 2019.

- Kuntouttava sosiaalityö: Haku järjestetään syksyllä 2019 ja koulutus alkaa kevätlukukaudella 2020.

- Hyvinvointipalvelut: Seuraavasta opiskelijahausta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja erikoisaloista ja opiskelijahausta Sosnetin verkkosivuilla:

http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Uusimuotoinen-erikoistumiskoulutus