Uutiset

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen myönnetään valtion tutkimusrahoitusta 1.9. alkaen

26.6.2020 8:00

Valtion tutkimusrahoitusta myönnetään jatkossa terveystutkimuksen ohella myös yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. 1.9.2020 voimaan tulevan sosiaalihuoltolakimuutoksen tavoitteena on mm. lisätä tietoa sosiaalityön menetelmien vaikuttavuudesta, kehittää tutkimusnäyttöön perustuvia työmenetelmiä sekä vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää vuosittain rahoitusta tutkimushankkeille, joiden arvioidaan sopivan yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. Painoalueista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Jatkossa tutkimuksen painoalueita määritellään sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa arviointiryhmässä, joka myös seuraa hankkeiden toteutumista. Vuonna 2020 yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen on varattu rahoitusta 4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla