Uutiset

YTM Elma Tainion lisensiaatintutkimus tarkastetaan 11.12.2015 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa

29.10.2015 14:00

YTM Elma Tainion marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalaan liittyvä lisensiaatintutkimus ’”Tulin kuntoutumaan, en olemaan…” Nuori mielenterveyskuntoutuja tehostetussa palveluasumisessa – kokemuksia marginaalisuudesta ja köyhyydestä´ tarkastetaan 11.12.2015 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa (Agora C234).

Tarkastajina toimivat YTT, yliopistonlehtori Riitta Granfelt Turun ylipistosta ja YTT, yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi Lapin yliopistosta.

Tervetuloa!