Uutiset

Vetoomus valtion tutkimusrahoituksen laajentamiseksi sosiaalityön tutkimukseen

23.4.2020 10:36

Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset ja Sosiaalityön tutkimuksen seura vetoavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisen tärkeydestä. Edellä mainittujen tahojen yhteisessä vetoomuksessa esitetään, että valiokunnan käsiteltävänä oleva sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoitusta koskeva laki tulisi saattaa voimaan välittömästi. Sosiaalityön tutkimukselle kuluvalle vuodelle suunniteltu rahoitusvaraus tulisi vahvistaa seuraavassa lisäbudjetissa ja hyödyntää välittömästi muun muassa koronan tuomien kärjistyvien sosiaalisten kysymysten tutkimukseen.

Vetoomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.