Uutiset

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus käynnistyy

28.4.2016 9:00

Kiinnostaako virkistäytyminen ja verkostoituminen uuden oppimisen parissa?

Sosiaalityön toimintaympäristön muutokset tuottavat uusia osaamistarpeita, joihin on tärkeää vastata henkilöstön osaamista uudistamalla. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu kaikille sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään. Koulutuksessa yhdistetään käytäntö- ja tutkimustietoa kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Sosiaalityön erikoisaloja ovat:

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Koulutuksen tuottamat tiedot ja taidot on tarkoitus hyödyntää omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä oman työn kehittämiseen nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Erikoistumiskoulutukset vastaavat keskeisesti työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, jonka vuoksi niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin.

Keväällä 2016 avautuvat haettavaksi Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön ja Rakenteellisen sosiaalityön koulutukset. Opiskelijahaku toteutuu 2.5.-7.6.2016. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään syksyllä 2016.

Tutustu koulutuksen esitteeseen: https://indd.adobe.com/view/78227ca3-b26f-405d-b701-c4f32481baa2

Ajantasainen tieto hakuajoista, valintakriteereistä ja osallistumismaksuista osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Lisätietoa tarvittaessa koulutuksen koordinaattorina toimivalta Sanna Lähteiseltä.