Uutiset

Tiedeviestinnän monet muodot sosiaalityön tutkimuksessa - Elements of Science Communication in Social Work Research 1.12.2022 12-16

4.10.2022 17:09

Tiedeviestinnän monet muodot sosiaalityön tutkimuksessa 1.12.2022 12–16  

(in English, see below)

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja Sosiaalityön tutkimuksen seura järjestävät yhteisen kaikille avoimen webinaarin tutkimus- ja tiedeviestinnästä sosiaalityön tutkimuksessa. Webinaari on suunnattu erityisesti sosiaalityön väitöskirjatutkijoille, tutkijoille ja opettajille sekä käytännön työntekijöille, mutta se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Webinaarissa pohditaan tiedeviestintää erilaisista näkökulmista. Millaista on hyvä tutkimusviestintä? Millaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja tutkimuksella on? Mitä on tiedeaktivismi? Millaisena tiedeviestintä julkaisijan näkökulmasta näyttäytyy? Millaisia ovat tiedeviestinnän eri muodot ja miten niitä hyödynnetään tutkimushankkeissa? 

Webinaari järjestetään kaksikielisenä (suomi/englanti). 

Lue lisää https://www.sosnet.fi/FI/Tohtorikoulutus/Tapahtumat/Tiedeviestinnan-monet-muodot-sosiaalityon-tutkimuksessa

 

Elements of Science Communication in Social Work Research 1.12.2022 12–16  


The Finnish National University Network Sosnet and the Finnish Society of Social Work Research organize a joint webinar on science communication in social work research. The webinar is targeted for doctoral students, researchers, and teachers in social work as well as social workers, but is open to anyone interested in the subject.
In the webinar science communication will be discussed from different perspectives. What makes good science communication? How does scientific research aim for societal impact? What is research activism? How is science communication perceived by the publisher? What are the different forms of science communication and how are they utilized in research projects?


The webinar is bilingual (Finnish/English).

Read more https://www.sosnet.fi/FI/Tohtorikoulutus/Tapahtumat/Tiedeviestinnan-monet-muodot-sosiaalityon-tutkimuksessa