Uutiset

Sosnetin toimintakertomus vuodelta 2017

31.5.2018 12:00

Yliopistoverkosto Sosnetin toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, jonka hyväksyy johtoryhmä ja joka toimitetaan verkoston jäsenyliopistoille ja sen sidosryhmille tiedoksi. Toimintakertomus on myös Sosnetin verkkosivuilla vapaasti luettavissa ja tutustuttavissa.

Vuonna 2017 verkostossa työskenneltiin tiiviisti erityisesti erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen toteutuksen, peruskoulutuksen osaamistavoitteiden valmistelun, opiskelijavalinnan uudistamisen, valtakunnallisen verkko-opetuksen yhteistyön ja ulkomailla suoritettujen sosiaalityön koulutusten arviointitehtävien parissa. Verkosto perusti kaksi uutta työvaliokuntaa: Ammattitaidon selvittämisen työvaliokunta, jonka taustalla oli sosiaalihuollon ammattihenkilölaista seurannut uusi tehtävä arvioida
pyydettäessä sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa. Vaikuttamisen valiokunnan perustamisen taustalla puolestaan oli tarve tehdä nykyistä suunnitelmallisemmin vaikuttamiseen ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Sosnet ja sen jäsenyliopistot ovat osallistuneet tiiviisti sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmisteluun.

Linkki toimintakertomukseen:
https://www.sosnet.fi/Suomeksi/Sosnet/Toimintakertomus-ja--suunnitelma