Uutiset

Sosnetin lausunto valinnanvapauslaista

15.12.2017 13:00

Sosnet antoi lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosnetin arvion mukaan valinnanvapausesitys vastaa huonosti sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen ja palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden tavoitteiden saavuttaminen esitetyn valinnanvapauslain avulla on vaikeaa. Esityksessä on merkittävä määrä vakavia puutteita, jotka vaarantavat kansalaisten perustuslainmukaisen pääsyn välttämättömin palveluihin. Ongelmat liittyvät: 1) esityksen täysin yksipuoliseen terveyspalvelupainotteisuuteen ja 2) esityksen säännösmuotoon kirjattujen palvelukokonaisuuden hauraaseen ja sekavaan kokonaisuuteen sekä 3) esityksen tosiasiallisiin seurauksiin. Esitys laiminlyö sosiaalihuollon palvelut ja ammatillisen sosiaalityön. Sosnet esittää, että  sote-uudistuksen lainuudistukset tulisi palauttaa uudelleen viranhaltijavalmisteluun ja ottaa valmistelun lähtökohdaksi sote-uudistukselle alun perin asetetut tavoitteet.

Sosnetin lausuntoon voi tutustua täällä.